Lịch ICO
Tên
Ký hiệu
Thể loại
Ngày Bắt Đầu
Kết thúc sau
Quỹ Đã Gây
Đã hoàn thiện
EANTO
EAN
Thương mại điện tử
18/04/2020
EANTO
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
284 Ngày
Quỹ Đã Gây
11.2K
Đã hoàn thiện
0.28%
284 Ngày
11.2K
0.28%
SMO Coin
SMO
Xã hội
01/12/2019
SMO Coin
Xã hội
Kết thúc sau
185 Ngày
Quỹ Đã Gây
1.2K
Đã hoàn thiện
0.08%
185 Ngày
1.2K
0.08%
THORChain
RUNE
Cơ sở hạ tầng
01/10/2018
THORChain
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
84 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
84 Ngày
-
-
Digital Asset & Commodity Exchange
DACX
Tài chính
26/10/2019
Digital Asset & Commodity Exchange
Tài chính
Kết thúc sau
85 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
85 Ngày
-
-
Electronic Energy
E2C
Tài chính
20/12/2017
Electronic Energy
Tài chính
Kết thúc sau
946 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
946 Ngày
-
-
Quotes Excenbit
QEXB
Tài chính
01/02/2020
Quotes Excenbit
Tài chính
Kết thúc sau
176 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
176 Ngày
-
-
Cryptoriyal
CR
Tài chính
09/09/2019
Cryptoriyal
Tài chính
Kết thúc sau
63 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
63 Ngày
-
-
GrounderCoin
CRCN
Tài chính
31/01/2020
GrounderCoin
Tài chính
Kết thúc sau
572 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
572 Ngày
-
-
WINBIX
WBX
Tài chính
01/07/2020
WINBIX
Tài chính
Kết thúc sau
82 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
82 Ngày
-
-
CONEX 
CONEX
Thương mại điện tử
04/08/2019
CONEX 
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
26 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
26 Ngày
-
-
Dcashcoin
DCC
Tài chính
01/06/2020
Dcashcoin
Tài chính
Kết thúc sau
54 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
54 Ngày
-
-
Gold Forecasting Placer
GoldFor
Tài chính
01/08/2018
Gold Forecasting Placer
Tài chính
Kết thúc sau
24 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
24 Ngày
-
-
Nominex
NMX
Tài chính
20/04/2020
Nominex
Tài chính
Kết thúc sau
287 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
287 Ngày
-
-
Zetanet: Blockchain 5.0 Project
ZTN
Cơ sở hạ tầng
01/09/2019
Zetanet: Blockchain 5.0 Project
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
55 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
55 Ngày
-
-