Lịch ICO
Tên
Ký hiệu
Thể loại
Ngày Bắt Đầu
Kết thúc sau
Quỹ Đã Gây
Đã hoàn thiện
mHealthCoin
MHEC
Chăm sóc Y tế
13/09/2018
mHealthCoin
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
9 Ngày
Quỹ Đã Gây
25.0M
Đã hoàn thiện
1.92%
9 Ngày
25.0M
1.92%
Ponder
PON
Xã hội
01/07/2018
Ponder
Xã hội
Kết thúc sau
6 Ngày
Quỹ Đã Gây
7.6M
Đã hoàn thiện
32%
6 Ngày
7.6M
32%
Fast Invest
FIT
Tài chính
01/04/2018
Fast Invest
Tài chính
Kết thúc sau
10 Ngày
Quỹ Đã Gây
2.5M
Đã hoàn thiện
5%
10 Ngày
2.5M
5%
Azbit
AZ
Tài chính
01/11/2018
Azbit
Tài chính
Kết thúc sau
9 Ngày
Quỹ Đã Gây
2.4M
Đã hoàn thiện
8%
9 Ngày
2.4M
8%
Miracle Tele
TELE
Truyền thông
15/10/2018
Miracle Tele
Truyền thông
Kết thúc sau
207 Ngày
Quỹ Đã Gây
854.6K
Đã hoàn thiện
2.8%
207 Ngày
854.6K
2.8%
Emiba
EMIBA
Cơ sở hạ tầng
02/07/2018
Emiba
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
283 Ngày
Quỹ Đã Gây
144.2K
Đã hoàn thiện
0.69%
283 Ngày
144.2K
0.69%
HTFx
HTF
Tài chính
23/04/2018
HTFx
Tài chính
Kết thúc sau
90 Ngày
Quỹ Đã Gây
74.6K
Đã hoàn thiện
4%
90 Ngày
74.6K
4%
Bitfxt
BXT
Tài chính
27/09/2018
Bitfxt
Tài chính
Kết thúc sau
3 Ngày
Quỹ Đã Gây
15.0
Đã hoàn thiện
0.002%
3 Ngày
15.0
0.002%
BIZI-13
BIZ
Giải trí
01/11/2018
BIZI-13
Giải trí
Kết thúc sau
8 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
8 Ngày
-
-
DexAge
DXG
Tài chính
01/01/2019
DexAge
Tài chính
Kết thúc sau
70 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
70 Ngày
-
-
Lition
LITION
Cơ sở hạ tầng
01/03/2019
Lition
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
9 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
9 Ngày
-
-
Börser
BOR
Tài chính
01/01/2019
Börser
Tài chính
Kết thúc sau
9 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
9 Ngày
-
-
HighBank
HIGH
Cơ sở hạ tầng
01/03/2019
HighBank
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
39 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
39 Ngày
-
-
RENC Sharing Platform
RENC
Truyền thông
27/12/2018
RENC Sharing Platform
Truyền thông
Kết thúc sau
9 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
9 Ngày
-
-
Moozicore
MZG
Giải trí
26/11/2018
Moozicore
Giải trí
Kết thúc sau
70 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
70 Ngày
-
-
Maester Protocol
MAP
Truyền thông
11/03/2019
Maester Protocol
Truyền thông
Kết thúc sau
39 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
39 Ngày
-
-
Crowd Machine
CMCT
Truyền thông
28/04/2018
Crowd Machine
Truyền thông
Kết thúc sau
61 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
61 Ngày
-
-
BEER Coin
BEER
Tài chính
15/03/2019
BEER Coin
Tài chính
Kết thúc sau
69 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
69 Ngày
-
-
Azultec
AZU
Tài chính
20/03/2019
Azultec
Tài chính
Kết thúc sau
212 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
212 Ngày
-
-
AGATE
AGT
Tài chính
01/03/2019
AGATE
Tài chính
Kết thúc sau
10 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
10 Ngày
-
-
Renovato Trading
VATO
Tài chính
15/03/2019
Renovato Trading
Tài chính
Kết thúc sau
39 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
39 Ngày
-
-
Cryptoxygen
OXY2
Tài chính
15/01/2019
Cryptoxygen
Tài chính
Kết thúc sau
Hôm nay
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
Hôm nay
-
-
Secret Trees
STCET
Tài chính
28/02/2019
Secret Trees
Tài chính
Kết thúc sau
9 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
9 Ngày
-
-
Viarium
VRX
Cơ sở hạ tầng
10/10/2018
Viarium
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
39 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
39 Ngày
-
-
oicoin
OiCOiN
Tài chính
09/09/2018
oicoin
Tài chính
Kết thúc sau
130 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
130 Ngày
-
-
FortFC
FFCT
Tài chính
16/02/2019
FortFC
Tài chính
Kết thúc sau
131 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
131 Ngày
-
-
TravelVee
TRAVEL
Giải trí
01/12/2018
TravelVee
Giải trí
Kết thúc sau
330 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
330 Ngày
-
-
Swinca
SWI
Bất Động Sản
01/02/2019
Swinca
Bất Động Sản
Kết thúc sau
9 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
9 Ngày
-
-
Skillchain
SKI
Xã hội
25/10/2018
Skillchain
Xã hội
Kết thúc sau
268 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
268 Ngày
-
-
420 ERRL
ERRL
Chăm sóc Y tế
01/01/2019
420 ERRL
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
285 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
285 Ngày
-
-
Weave
WVR
Cơ sở hạ tầng
01/01/2019
Weave
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
39 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
39 Ngày
-
-
The company Green Energy
GEC
Cơ sở hạ tầng
01/08/2018
The company Green Energy
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
131 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
131 Ngày
-
-
Skynavpro
SNP
Truyền thông
31/12/2018
Skynavpro
Truyền thông
Kết thúc sau
24 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
24 Ngày
-
-
FidelityHouse
FIH
Xã hội
21/02/2019
FidelityHouse
Xã hội
Kết thúc sau
22 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
22 Ngày
-
-
TecraCoin
TCR
Cơ sở hạ tầng
17/01/2019
TecraCoin
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
131 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
131 Ngày
-
-
Petchaines
PTCS
Xã hội
26/01/2019
Petchaines
Xã hội
Kết thúc sau
64 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
64 Ngày
-
-
THORChain
RUNE
Cơ sở hạ tầng
01/10/2018
THORChain
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
558 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
558 Ngày
-
-
DeskBell Chain
DBT
Giải trí
21/05/2018
DeskBell Chain
Giải trí
Kết thúc sau
9 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
9 Ngày
-
-
NPay
NPAY
Cơ sở hạ tầng
01/03/2019
NPay
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
406 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
406 Ngày
-
-
ULTI Coin
ULTI
Trò chơi
13/02/2019
ULTI Coin
Trò chơi
Kết thúc sau
22 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
22 Ngày
-
-
CryptalEX
CRD
Tài chính
07/12/2018
CryptalEX
Tài chính
Kết thúc sau
260 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
260 Ngày
-
-
Gold Forecasting Placer
GoldFor
Tài chính
01/08/2018
Gold Forecasting Placer
Tài chính
Kết thúc sau
498 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
498 Ngày
-
-
UNEOX
UNX
Tài chính
25/02/2019
UNEOX
Tài chính
Kết thúc sau
9 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
9 Ngày
-
-
APG Coin
APG
Thương mại điện tử
04/12/2018
APG Coin
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
10 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
10 Ngày
-
-
TokenRoll
TKR
Cá độ
18/01/2018
TokenRoll
Cá độ
Kết thúc sau
59 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
59 Ngày
-
-
Lynchpin
LYN
Tài chính
15/11/2018
Lynchpin
Tài chính
Kết thúc sau
40 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
40 Ngày
-
-
Dataeum
XDT
Cơ sở hạ tầng
04/03/2019
Dataeum
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
16 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
16 Ngày
-
-
MinedBlock
MBTX
Tài chính
01/11/2018
MinedBlock
Tài chính
Kết thúc sau
39 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
39 Ngày
-
-
Mindsync
MAI
Tài chính
01/03/2019
Mindsync
Tài chính
Kết thúc sau
10 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
10 Ngày
-
-
The Stone Coin
STO
Bất Động Sản
31/12/2018
The Stone Coin
Bất Động Sản
Kết thúc sau
9 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
9 Ngày
-
-
Adab Solutions
ADAB
Tài chính
09/02/2019
Adab Solutions
Tài chính
Kết thúc sau
40 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
40 Ngày
-
-
Global Funeral Care
GFCS
Cơ sở hạ tầng
01/03/2019
Global Funeral Care
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
100 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
100 Ngày
-
-
AZ FundChain
AZ
Cơ sở hạ tầng
01/03/2019
AZ FundChain
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
9 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
9 Ngày
-
-
MB8 Coin
MB8
Tài chính
19/06/2018
MB8 Coin
Tài chính
Kết thúc sau
9 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
9 Ngày
-
-
Dolla
DLA
Tài chính
18/10/2018
Dolla
Tài chính
Kết thúc sau
59 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
59 Ngày
-
-
TokenData
TDA
Tài chính
01/02/2019
TokenData
Tài chính
Kết thúc sau
284 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
284 Ngày
-
-
Gem4me Market Space
GMC
Truyền thông
01/12/2018
Gem4me Market Space
Truyền thông
Kết thúc sau
10 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
10 Ngày
-
-
EndChain
ENCN
Cơ sở hạ tầng
01/02/2019
EndChain
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
39 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
39 Ngày
-
-
LNCH
LNCH
Cơ sở hạ tầng
06/05/2018
LNCH
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
14 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
14 Ngày
-
-
Zynecoin
ZYN
Cơ sở hạ tầng
25/01/2019
Zynecoin
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
97 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
97 Ngày
-
-
Alcedo
ALCE
Tài chính
01/12/2018
Alcedo
Tài chính
Kết thúc sau
70 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
70 Ngày
-
-
FoodNation
FOOD
Thương mại điện tử
01/03/2019
FoodNation
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
70 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
70 Ngày
-
-
Electronic Energy
E2C
Tài chính
20/12/2017
Electronic Energy
Tài chính
Kết thúc sau
1420 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
1420 Ngày
-
-
hearo.fm
JAM
Giải trí
20/01/2019
hearo.fm
Giải trí
Kết thúc sau
29 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
29 Ngày
-
-
Solarex
SRX
Cơ sở hạ tầng
01/03/2019
Solarex
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
39 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
39 Ngày
-
-
Heptapolis Humanitarian Energy Coin
HHEC
Cơ sở hạ tầng
20/06/2018
Heptapolis Humanitarian Energy Coin
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
192 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
192 Ngày
-
-
Driver Wallets
DW
Tài chính
05/12/2018
Driver Wallets
Tài chính
Kết thúc sau
71 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
71 Ngày
-
-
CURES Token
CRS
Chăm sóc Y tế
01/02/2019
CURES Token
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
9 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
9 Ngày
-
-
TerraGreen 
TGN
Cơ sở hạ tầng
21/01/2019
TerraGreen 
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
41 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
41 Ngày
-
-
Cowrium
CWR
Tài chính
01/01/2019
Cowrium
Tài chính
Kết thúc sau
69 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
69 Ngày
-
-
Yachtco
Yachtco
Tài chính
04/02/2019
Yachtco
Tài chính
Kết thúc sau
135 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
135 Ngày
-
-
Petlife
PETL
Chăm sóc Y tế
10/01/2019
Petlife
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
38 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
38 Ngày
-
-
Lemogram
LMN
Truyền thông
20/12/2018
Lemogram
Truyền thông
Kết thúc sau
24 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
24 Ngày
-
-
BESTKOIN
BSTK
Giải trí
08/11/2018
BESTKOIN
Giải trí
Kết thúc sau
39 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
39 Ngày
-
-
EHealth First ICO
EHF
Chăm sóc Y tế
01/03/2019
EHealth First ICO
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
10 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
10 Ngày
-
-
Pieta
PITC
Cơ sở hạ tầng
01/03/2019
Pieta
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
71 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
71 Ngày
-
-
Tubi Ex
TBN
Tài chính
26/12/2018
Tubi Ex
Tài chính
Kết thúc sau
95 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
95 Ngày
-
-
JULLAR
JUL
Tài chính
20/09/2018
JULLAR
Tài chính
Kết thúc sau
297 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
297 Ngày
-
-
KOI
KOI
Tài chính
01/03/2019
KOI
Tài chính
Kết thúc sau
39 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
39 Ngày
-
-