Lịch ICO
Tên
Ký hiệu
Thể loại
Ngày Bắt Đầu
Kết thúc sau
Quỹ Đã Gây
Đã hoàn thiện
Azbit
AZ
Tài chính
01/11/2018
Azbit
Tài chính
Kết thúc sau
6 Ngày
Quỹ Đã Gây
2.4M
Đã hoàn thiện
8%
6 Ngày
2.4M
8%
Miracle Tele
TELE
Truyền thông
15/10/2018
Miracle Tele
Truyền thông
Kết thúc sau
112 Ngày
Quỹ Đã Gây
854.6K
Đã hoàn thiện
2.8%
112 Ngày
854.6K
2.8%
Emiba
EMIBA
Cơ sở hạ tầng
02/07/2018
Emiba
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
188 Ngày
Quỹ Đã Gây
144.2K
Đã hoàn thiện
0.69%
188 Ngày
144.2K
0.69%
420 ERRL
ERRL
Chăm sóc Y tế
01/01/2019
420 ERRL
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
190 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
190 Ngày
-
-
AGATE
AGT
Tài chính
01/05/2019
AGATE
Tài chính
Kết thúc sau
37 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
37 Ngày
-
-
Dividertoken
DIVID
Tài chính
16/06/2019
Dividertoken
Tài chính
Kết thúc sau
97 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
97 Ngày
-
-
Azultec
AZU
Tài chính
20/03/2019
Azultec
Tài chính
Kết thúc sau
117 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
117 Ngày
-
-
Stellerro
STRO
Tài chính
17/06/2019
Stellerro
Tài chính
Kết thúc sau
52 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
52 Ngày
-
-
Bither
BTR
Cơ sở hạ tầng
20/04/2019
Bither
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
3 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
3 Ngày
-
-
CoinCasso
CCX
Tài chính
02/11/2018
CoinCasso
Tài chính
Kết thúc sau
189 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
189 Ngày
-
-
NPay
NPAY
Cơ sở hạ tầng
01/03/2019
NPay
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
311 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
311 Ngày
-
-
LaborCrypto
LBR
Tài chính
01/06/2019
LaborCrypto
Tài chính
Kết thúc sau
37 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
37 Ngày
-
-
All For One Business
AFO
Tài chính
01/01/2019
All For One Business
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
CryptalEX
CRD
Tài chính
07/12/2018
CryptalEX
Tài chính
Kết thúc sau
165 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
165 Ngày
-
-
AI PowerBrain.Shop
AIPBS
Cơ sở hạ tầng
15/04/2019
AI PowerBrain.Shop
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
96 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
96 Ngày
-
-
oicoin
OiCOiN
Tài chính
09/09/2018
oicoin
Tài chính
Kết thúc sau
35 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
35 Ngày
-
-
Skillchain
SKI
Xã hội
25/10/2018
Skillchain
Xã hội
Kết thúc sau
173 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
173 Ngày
-
-
Authpaper Delivery
AUPC
Thương mại điện tử
10/03/2019
Authpaper Delivery
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
51 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
51 Ngày
-
-
DVM
DVM
Thương mại điện tử
01/05/2019
DVM
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
36 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
Biogen
HTER
Chăm sóc Y tế
01/04/2019
Biogen
Chăm sóc Y tế
Kết thúc sau
97 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
97 Ngày
-
-
PIMONCOIN
PIMON
Tài chính
16/05/2019
PIMONCOIN
Tài chính
Kết thúc sau
36 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
The company Green Energy
GEC
Cơ sở hạ tầng
01/08/2018
The company Green Energy
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
36 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
Global Funeral Care
GFCS
Cơ sở hạ tầng
01/03/2019
Global Funeral Care
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
5 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
theCryptoWatch
XCW
Tài chính
01/06/2019
theCryptoWatch
Tài chính
Kết thúc sau
38 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
38 Ngày
-
-
TecraCoin
TCR
Cơ sở hạ tầng
17/01/2019
TecraCoin
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
36 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
ParamountDax
PRDX
Tài chính
24/06/2019
ParamountDax
Tài chính
Kết thúc sau
90 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
90 Ngày
-
-
ULTI Coin
ULTI
Trò chơi
01/05/2019
ULTI Coin
Trò chơi
Kết thúc sau
37 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
37 Ngày
-
-
Zynecoin
ZYN
Cơ sở hạ tầng
25/01/2019
Zynecoin
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
2 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
2 Ngày
-
-
BitcoinAI
0BAI
Tài chính
07/04/2019
BitcoinAI
Tài chính
Kết thúc sau
51 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
51 Ngày
-
-
Gold Forecasting Placer
GoldFor
Tài chính
01/08/2018
Gold Forecasting Placer
Tài chính
Kết thúc sau
403 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
403 Ngày
-
-
Oracol XOR
XOR
Tài chính
20/05/2019
Oracol XOR
Tài chính
Kết thúc sau
68 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
68 Ngày
-
-
Electronic Energy
E2C
Tài chính
20/12/2017
Electronic Energy
Tài chính
Kết thúc sau
1325 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
1325 Ngày
-
-
AIXEUS
XAI
Tài chính
01/05/2019
AIXEUS
Tài chính
Kết thúc sau
250 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
250 Ngày
-
-
Heptapolis Humanitarian Energy Coin
HHEC
Cơ sở hạ tầng
20/06/2018
Heptapolis Humanitarian Energy Coin
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
97 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
97 Ngày
-
-
Perle.live
PRL
Tài chính
20/05/2019
Perle.live
Tài chính
Kết thúc sau
6 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
6 Ngày
-
-
Yachtco
Yachtco
Tài chính
04/02/2019
Yachtco
Tài chính
Kết thúc sau
40 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
40 Ngày
-
-
Storecoin
STORE
Tài chính
17/04/2019
Storecoin
Tài chính
Kết thúc sau
5 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
5 Ngày
-
-
SISHUB
STEEL
An ninh
20/06/2019
SISHUB
An ninh
Kết thúc sau
56 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
56 Ngày
-
-
Lemogram
LMN
Truyền thông
20/12/2018
Lemogram
Truyền thông
Kết thúc sau
36 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
KOI
KOI
Tài chính
01/03/2019
KOI
Tài chính
Kết thúc sau
36 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
JULLAR
JUL
Tài chính
20/09/2018
JULLAR
Tài chính
Kết thúc sau
202 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
202 Ngày
-
-
Zoptax
ZPT
Truyền thông
15/06/2019
Zoptax
Truyền thông
Kết thúc sau
66 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
66 Ngày
-
-
TokenData
TDA
Tài chính
01/02/2019
TokenData
Tài chính
Kết thúc sau
189 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
189 Ngày
-
-
HYGH
HYGH
Tài chính
07/06/2019
HYGH
Tài chính
Kết thúc sau
165 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
165 Ngày
-
-
QINTAR
QINTAR
Tài chính
12/04/2019
QINTAR
Tài chính
Kết thúc sau
109 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
109 Ngày
-
-
TravelVee
TRAVEL
Giải trí
01/12/2018
TravelVee
Giải trí
Kết thúc sau
235 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
235 Ngày
-
-
FortFC
FFCT
Tài chính
16/02/2019
FortFC
Tài chính
Kết thúc sau
36 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
36 Ngày
-
-
Residual Token
RSDLL
Tài chính
15/06/2019
Residual Token
Tài chính
Kết thúc sau
189 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
189 Ngày
-
-
Coinxes
CXG
Tài chính
01/06/2019
Coinxes
Tài chính
Kết thúc sau
67 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
67 Ngày
-
-
IdeaFex
IFX
Tài chính
18/06/2019
IdeaFex
Tài chính
Kết thúc sau
54 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
54 Ngày
-
-
Tubi Ex
TBN
Tài chính
26/12/2018
Tubi Ex
Tài chính
Kết thúc sau
Hôm nay
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
Hôm nay
-
-
NeuralTrade Network
NET
Cơ sở hạ tầng
15/04/2019
NeuralTrade Network
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
12 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
12 Ngày
-
-
THORChain
RUNE
Cơ sở hạ tầng
01/10/2018
THORChain
Cơ sở hạ tầng
Kết thúc sau
463 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
463 Ngày
-
-
Demblock
Dbto1
Thương mại điện tử
20/04/2019
Demblock
Thương mại điện tử
Kết thúc sau
64 Ngày
Quỹ Đã Gây
-
Đã hoàn thiện
-
64 Ngày
-
-