Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Aug 20
1,729.55
1,734.20
1,738.20
1,725.20
-4.45
-0.26%
07:43:14 | Metals
Jul 20
2.501
2.494
2.503
2.492
+0.006
+0.24%
07:43:16 | Metals
Aug 20
39.95
39.59
39.98
39.53
+0.32
+0.81%
07:43:20 | Energy
Jul 20
18.308
18.390
18.395
18.290
+0.048
+0.26%
07:43:14 | Metals
Jul 20
37.41
36.86
37.45
36.80
+0.60
+1.63%
07:43:21 | Energy
Jul 20
509.12
509.00
509.88
508.12
0.00
0.00%
07:42:08 | Agriculture