Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Jun 19
1,274.35
1,277.50
1,277.65
1,269.05
-2.95
-0.23%
02:42:30 | Metals
Jul 19
2.714
2.729
2.743
2.706
-0.012
-0.44%
02:42:41 | Metals
Jul 19
72.14
72.07
72.52
71.64
+0.17
+0.24%
02:42:47 | Energy
Jul 19
14.428
14.445
14.457
14.352
-0.017
-0.12%
02:41:49 | Metals
Jul 19
63.08
63.31
63.78
62.80
-0.13
-0.21%
02:42:41 | Energy
Jul 19
476.12
480.50
492.62
474.12
-1.88
-0.39%
01:19:59 | Agriculture