Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Aug 19
1,424.65
1,428.20
1,431.45
1,420.55
+1.35
+0.09%
13:14:30 | Metals
Sep 19
2.706
2.703
2.711
2.699
+0.003
+0.11%
13:14:26 | Metals
Sep 19
63.78
63.58
63.91
63.45
+0.12
+0.19%
13:14:34 | Energy
Sep 19
16.117
16.003
16.148
15.963
+0.146
+0.91%
13:13:58 | Metals
Aug 19
56.75
56.55
56.88
56.42
-0.03
-0.05%
13:14:31 | Energy
Sep 19
503.38
505.25
505.25
503.12
-1.62
-0.32%
13:13:48 | Agriculture