Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Dec 19
486.62
489.50
489.50
485.50
-1.38
-0.28%
14:52:58 | Agriculture
Dec 19
1,501.85
1,501.25
1,505.55
1,496.35
-13.95
-0.92%
14:53:33 | Metals
Nov 19
1,320.00
1,316.00
1,329.00
1,309.00
+0.00
+0.00%
18/09 | Agriculture