Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Sep 20
498.12
495.75
498.50
494.75
+3.12
+0.63%
18:14:11 | Agriculture
Aug 20
1,814.35
1,807.45
1,816.15
1,803.85
+4.45
+0.25%
18:14:49 | Metals
Sep 20
1,194.00
1,190.00
1,195.00
1,189.00
+33.00
+2.84%
18:13:09 | Agriculture