Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Dec 19
506.50
506.50
506.75
506.50
-0.12
-0.02%
06:18:54 | Agriculture
Dec 19
1,456.15
1,456.40
1,456.70
1,455.80
-0.45
-0.03%
06:28:22 | Metals
Jan 10
1,377.00
1,377.00
1,394.00
1,374.00
+23.00
+1.70%
00:29:41 | Agriculture