Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Jul 21
720.60
729.75
733.80
718.50
-8.40
-1.15%
19:44:56 | Agriculture
Jun 21
1,820.30
1,816.00
1,822.65
1,808.45
-2.50
-0.14%
19:45:03 | Metals
Jul 21
1,506.00
1,514.00
1,516.00
1,483.00
+39.00
+2.66%
19:44:55 | Agriculture