Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Jul 21
2,473.00
2,490.00
2,502.50
2,461.50
-19.00
-0.76%
20:43:01 | Agriculture
May 21
529.88
531.38
536.63
529.38
+0.88
+0.17%
20:43:01 | Energy
Jul 21
1,197.40
1,211.80
1,214.30
1,185.30
-9.10
-0.75%
20:43:00 | Metals
Jun 21
2,785.50
2,810.50
2,824.50
2,724.00
-28.10
-1.00%
20:42:12 | Metals
May 21
1,370.00
1,356.00
1,375.00
1,350.00
+13.00
+0.96%
20:41:07 | Agriculture
May 21
668.00
651.50
668.80
650.25
+16.00
+2.45%
20:43:02 | Agriculture
May 21
605.60
592.50
606.50
592.50
+13.60
+2.30%
20:43:02 | Agriculture
Jun 21
1,772.65
1,770.85
1,775.80
1,763.65
+2.05
+0.12%
20:43:02 | Metals
May 21
4.2755
4.2390
4.2960
4.2300
+0.0375
+0.88%
20:43:07 | Metals
May 21
25.922
25.875
26.095
25.725
+0.085
+0.33%
20:43:03 | Metals
2,314.25
2,329.25
2,344.00
2,313.25
-14.75
-0.63%
20:42:36 | Metals
May 21
12.858
12.848
12.870
12.838
+0.013
+0.10%
20:43:08 | Agriculture
Jun 21
63.52
63.53
64.37
63.38
+0.09
+0.14%
20:43:05 | Energy
2,059.25
2,056.25
2,066.25
2,042.25
+2.75
+0.13%
20:42:56 | Metals
May 21
2.727
2.742
2.758
2.720
-0.022
-0.80%
20:43:03 | Energy
2,849.25
2,857.00
2,875.25
2,833.75
-4.75
-0.17%
20:43:05 | Metals
26,717.50
26,605.00
26,887.50
26,455.00
+85.00
+0.32%
20:37:48 | Metals