Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Dec 20
2,397.00
2,417.50
2,419.50
2,372.50
-28.00
-1.15%
00:28:38 | Agriculture
Nov 20
338.88
338.75
339.88
338.13
+1.63
+0.48%
11:48:50 | Energy
Jan 21
884.25
876.10
885.00
876.10
+7.85
+0.90%
11:49:40 | Metals
Dec 20
2,420.60
2,419.00
2,424.90
2,413.85
+1.60
+0.07%
11:49:22 | Metals
Nov 20
1,264.00
1,280.00
1,282.00
1,262.00
0.00
0.00%
20/10 | Agriculture
Dec 20
634.75
633.38
636.50
632.50
+1.37
+0.22%
11:50:27 | Agriculture
Dec 20
410.62
409.00
411.38
407.88
+1.74
+0.43%
11:49:41 | Agriculture
Dec 20
1,922.25
1,910.20
1,924.45
1,909.40
+6.85
+0.36%
11:50:27 | Metals
Dec 20
3.1677
3.1430
3.1705
3.1405
+0.0250
+0.80%
11:49:58 | Metals
Dec 20
25.230
24.745
25.273
24.745
+0.250
+1.00%
11:50:21 | Metals
1,846.25
1,840.50
1,846.75
1,839.75
+6.75
+0.37%
11:43:51 | Metals
Nov 20
12.213
12.230
12.230
12.203
+0.003
+0.02%
08:20:59 | Agriculture
Dec 20
41.52
41.18
41.59
41.16
-0.18
-0.43%
11:50:00 | Energy
1,785.25
1,776.25
1,787.75
1,766.75
+8.00
+0.45%
11:41:34 | Metals
Nov 20
2.930
2.899
2.938
2.893
+0.030
+1.03%
11:50:05 | Energy
2,549.25
2,538.75
2,549.75
2,533.25
+7.50
+0.30%
11:49:21 | Metals
18,692.50
18,665.00
18,697.50
18,660.00
+15.00
+0.08%
11:49:44 | Metals