Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Mar 21
2,533.50
2,543.50
2,559.00
2,513.00
+33.50
+1.34%
01:28:00 | Agriculture
Feb 21
453.38
464.75
465.63
450.63
-6.12
-1.33%
04:14:14 | Energy
Apr 21
1,078.70
1,126.20
1,129.80
1,076.80
-47.70
-4.23%
04:59:53 | Metals
Mar 21
2,391.00
2,418.50
2,465.50
2,377.50
-32.30
-1.33%
04:59:21 | Metals
Mar 21
1,356.00
1,336.00
1,364.00
1,328.00
+32.00
+2.42%
00:29:59 | Agriculture
Mar 21
675.00
670.50
693.12
664.50
+5.00
+0.75%
02:19:56 | Agriculture
Mar 21
530.90
534.50
536.40
527.88
-3.10
-0.58%
02:20:03 | Agriculture
Feb 21
1,827.85
1,846.45
1,856.10
1,822.20
-23.55
-1.27%
04:59:54 | Metals
Mar 21
3.5993
3.6715
3.6837
3.5865
-0.0652
-1.78%
04:59:52 | Metals
Mar 21
24.815
25.565
25.855
24.615
-0.987
-3.83%
04:59:49 | Metals
1,983.25
2,013.00
2,015.50
1,982.75
-26.25
-1.31%
02:00:04 | Metals
Mar 21
13.093
13.150
13.350
13.075
-0.062
-0.47%
02:18:56 | Agriculture
Feb 21
52.06
53.73
53.83
51.84
-1.51
-2.82%
04:59:58 | Energy
1,992.25
2,024.50
2,029.75
1,990.75
-28.75
-1.42%
01:58:42 | Metals
Feb 21
2.752
2.673
2.798
2.638
+0.086
+3.23%
04:59:56 | Energy
2,684.25
2,757.00
2,769.50
2,683.25
-69.00
-2.51%
02:00:04 | Metals
21,122.50
21,062.50
21,122.50
21,022.50
+47.50
+0.23%
01:50:47 | Metals