Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Dec 23
3,442.00
3,479.00
3,489.00
3,398.00
-58.00
-1.66%
00:29:00 | Agriculture
Oct 23
985.25
960.50
986.88
954.25
+23.63
+2.46%
02:26:10 | Energy
Jan 24
897.75
913.90
918.80
890.85
-16.45
-1.80%
02:26:09 | Metals
Dec 23
1,228.03
1,231.00
1,253.03
1,214.28
+2.33
+0.19%
02:25:52 | Metals
Nov 23
2,450.00
2,454.00
2,459.00
2,427.00
-6.00
-0.24%
27/09 | Agriculture
Dec 23
579.80
589.38
594.50
578.38
-9.20
-1.56%
01:20:04 | Agriculture
Dec 23
484.62
479.50
486.62
479.00
+5.62
+1.17%
01:19:59 | Agriculture
Dec 23
1,894.75
1,918.85
1,921.60
1,890.35
-25.05
-1.30%
02:26:07 | Metals
Dec 23
3.6463
3.6445
3.6532
3.6267
-0.0027
-0.07%
02:26:07 | Metals
Dec 23
22.817
23.098
23.122
22.642
-0.379
-1.63%
02:26:06 | Metals
2,244.00
2,245.00
2,251.00
2,227.00
+0.50
+0.02%
00:57:00 | Metals
Nov 23
16.170
16.230
16.260
16.060
-0.020
-0.12%
01:19:46 | Agriculture
Nov 23
93.84
90.52
94.16
90.42
+3.45
+3.82%
02:26:09 | Energy
2,154.00
2,185.00
2,189.50
2,153.00
-32.50
-1.49%
00:55:15 | Metals
Nov 23
2.893
2.853
2.946
2.850
+0.048
+1.69%
02:26:03 | Energy
2,493.00
2,514.50
2,514.50
2,474.50
-18.00
-0.72%
00:58:50 | Metals