Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Jul 21
2,531.00
2,514.50
2,547.50
2,488.50
+14.00
+0.56%
20:12:38 | Agriculture
Jun 21
550.13
562.63
564.00
548.88
-6.12
-1.10%
20:13:08 | Energy
Jul 21
1,206.40
1,215.10
1,224.15
1,200.50
-19.50
-1.59%
20:13:09 | Metals
Jun 21
2,835.75
2,849.50
2,901.00
2,798.50
-13.25
-0.47%
20:13:08 | Metals
Jul 21
1,498.00
1,514.00
1,516.00
1,483.00
+31.00
+2.11%
20:13:08 | Agriculture
Jul 21
720.50
729.75
733.80
718.50
-8.50
-1.17%
20:09:30 | Agriculture
Jul 21
696.75
713.12
713.70
695.88
-17.25
-2.42%
20:10:13 | Agriculture
Jun 21
1,817.75
1,816.00
1,822.65
1,808.45
-5.05
-0.28%
20:13:04 | Metals
Jul 21
4.7070
4.7180
4.7678
4.6440
-0.0290
-0.61%
20:13:06 | Metals
Jul 21
26.973
27.100
27.330
26.797
-0.271
-0.99%
20:13:06 | Metals
2,463.25
2,494.00
2,512.25
2,424.25
-31.00
-1.24%
20:12:49 | Metals
Jul 21
14.085
14.105
14.105
14.080
+0.007
+0.05%
09:04:29 | Agriculture
Jun 21
64.30
65.74
65.81
64.08
-1.78
-2.69%
20:13:09 | Energy
2,143.25
2,182.25
2,187.00
2,122.75
-40.50
-1.85%
20:13:03 | Metals
Jun 21
2.945
2.983
2.984
2.937
-0.024
-0.81%
20:13:13 | Energy
2,927.50
2,974.75
2,982.50
2,882.25
-44.25
-1.49%
20:13:03 | Metals
29,502.50
29,752.50
29,762.50
29,015.00
-167.50
-0.56%
20:13:03 | Metals