Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Dec 21
2,540.50
2,630.00
2,630.00
2,528.00
-69.50
-2.66%
00:29:01 | Agriculture
Nov 21
731.88
738.88
739.63
731.88
-3.12
-0.42%
15:00:10 | Energy
Jan 22
1,048.10
1,043.35
1,050.70
1,036.70
+1.00
+0.10%
15:00:13 | Metals
Dec 21
2,100.00
2,100.50
2,112.00
2,082.50
-0.90
-0.04%
14:59:02 | Metals
Nov 21
2,108.00
2,109.00
2,109.00
2,108.00
+3.00
+0.14%
15:00:14 | Agriculture
Dec 21
742.50
738.50
743.00
736.38
+6.50
+0.88%
15:00:10 | Agriculture
Dec 21
533.10
530.00
533.80
528.60
+3.10
+0.58%
15:00:09 | Agriculture
Dec 21
1,776.95
1,769.25
1,778.15
1,767.10
+6.45
+0.36%
15:00:11 | Metals
Dec 21
4.6565
4.6860
4.6930
4.5940
-0.0465
-0.99%
15:00:03 | Metals
Dec 21
23.902
23.712
23.968
23.615
+0.019
+0.08%
15:00:10 | Metals
3,068.00
3,105.00
3,121.00
3,004.25
-44.00
-1.41%
14:59:40 | Metals
Nov 21
13.713
13.720
13.720
13.708
-0.010
-0.07%
08:17:23 | Agriculture
Dec 21
81.64
82.44
82.59
81.58
-0.80
-0.97%
14:59:54 | Energy
2,367.00
2,372.50
2,378.25
2,340.75
-9.00
-0.38%
15:00:07 | Metals
Nov 21
5.084
5.069
5.088
4.986
-0.004
-0.08%
15:00:13 | Energy
3,539.25
3,535.25
3,550.25
3,464.75
+31.25
+0.89%
15:00:07 | Metals
37,217.50
37,872.50
37,872.50
36,927.50
-492.50
-1.31%
14:50:38 | Metals