Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Sep 24
9,906.50
9,929.50
10,302.00
9,797.00
+53.50
+0.54%
00:29:00 | Agriculture
Jul 24
763.25
763.75
766.88
762.38
-1.38
-0.18%
10:35:17 | Energy
Jul 24
958.05
955.35
959.10
952.45
+2.90
+0.30%
10:35:32 | Metals
Sep 24
893.03
891.00
896.78
888.00
+1.78
+0.20%
10:34:50 | Metals
Sep 24
4,086.00
4,109.00
4,177.00
4,071.00
+3.00
+0.07%
13/06 | Agriculture
Jul 24
615.40
619.00
619.00
614.10
-3.60
-0.58%
10:32:16 | Agriculture
Jul 24
456.62
458.25
458.25
455.60
-1.63
-0.36%
10:24:17 | Agriculture
Aug 24
2,322.00
2,319.60
2,323.75
2,316.75
+4.00
+0.17%
10:35:34 | Metals
Jul 24
4.4950
4.4852
4.5020
4.4730
+0.0105
+0.23%
10:35:32 | Metals
Jul 24
29.150
29.027
29.180
28.902
+0.084
+0.29%
10:35:32 | Metals
2,539.00
2,541.50
2,550.00
2,533.00
-6.00
-0.24%
10:32:38 | Metals
Jul 24
18.725
18.195
18.725
18.585
+0.180
+0.97%
08:58:25 | Agriculture
Jul 24
78.19
77.89
78.28
77.72
-0.43
-0.55%
10:35:08 | Energy
2,168.50
2,174.00
2,176.00
2,164.00
+2.50
+0.12%
10:34:56 | Metals
Jul 24
2.931
2.920
2.935
2.913
+0.012
+0.41%
10:35:20 | Energy
2,852.00
2,875.50
2,876.00
2,847.00
-21.00
-0.73%
10:35:35 | Metals