Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Sep 21
2,320.50
2,311.00
2,335.50
2,299.50
+3.50
+0.15%
00:29:01 | Agriculture
Aug 21
600.63
599.25
601.25
596.63
+8.13
+1.37%
03:13:01 | Energy
Oct 21
1,059.35
1,093.35
1,097.45
1,042.35
-31.25
-2.87%
03:59:56 | Metals
Sep 21
2,672.50
2,720.00
2,740.00
2,645.00
-32.10
-1.19%
03:58:56 | Metals
Sep 21
1,896.00
1,913.00
1,992.00
1,864.00
-12.00
-0.63%
23/07 | Agriculture
Sep 21
679.40
692.25
696.62
677.75
-12.60
-1.82%
01:20:05 | Agriculture
Dec 21
542.60
561.75
564.90
540.90
-19.40
-3.45%
01:20:05 | Agriculture
Aug 21
1,801.90
1,806.90
1,810.60
1,790.10
-3.50
-0.19%
03:59:54 | Metals
Sep 21
4.4553
4.3370
4.4600
4.3353
+0.1178
+2.72%
03:59:21 | Metals
Sep 21
25.235
25.495
25.538
25.052
-0.146
-0.58%
03:59:53 | Metals
2,507.25
2,468.25
2,509.75
2,468.00
+41.25
+1.67%
01:00:04 | Metals
Sep 21
13.595
13.530
13.613
13.490
+0.055
+0.41%
01:20:05 | Agriculture
Sep 21
72.17
71.73
72.19
71.42
+0.26
+0.36%
03:58:51 | Energy
2,370.50
2,387.25
2,398.50
2,364.50
-17.25
-0.72%
00:59:50 | Metals
Aug 21
4.046
3.998
4.069
3.978
+0.043
+1.07%
03:59:58 | Energy
2,975.75
2,938.00
2,978.50
2,932.00
+41.50
+1.41%
00:59:00 | Metals
34,377.50
34,095.00
34,620.00
34,092.50
+317.50
+0.93%
00:12:23 | Metals