Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Jul 22
2,393.00
2,437.50
2,446.00
2,391.00
-48.00
-1.97%
00:29:00 | Agriculture
Jun 22
1,131.00
1,090.50
1,131.00
1,090.00
+37.75
+3.45%
04:59:00 | Energy
Jul 22
937.00
935.35
937.55
935.35
+2.05
+0.22%
06:32:31 | Metals
Jun 22
2,000.00
2,001.78
2,007.50
1,991.75
+5.22
+0.26%
06:27:54 | Metals
Jul 22
2,089.00
2,050.00
2,093.00
2,039.00
+48.00
+2.35%
25/05 | Agriculture
Jul 22
1,149.50
1,155.75
1,158.50
1,114.88
-4.50
-0.39%
01:20:05 | Agriculture
Jul 22
770.60
769.88
772.90
755.38
-0.40
-0.05%
01:20:05 | Agriculture
Jun 22
1,852.40
1,851.78
1,852.89
1,851.25
+6.10
+0.33%
06:32:31 | Metals
Jul 22
4.2763
4.2718
4.2767
4.2713
+0.0071
+0.17%
06:31:29 | Metals
Jul 22
21.988
21.977
22.006
21.944
+0.118
+0.54%
06:32:18 | Metals
2,874.00
2,875.00
2,895.00
2,825.00
-27.50
-0.95%
00:05:55 | Metals
Jul 22
17.125
17.130
17.185
16.945
-0.040
-0.23%
01:20:01 | Agriculture
Jul 22
110.88
110.69
110.92
110.67
+0.55
+0.50%
06:31:34 | Energy
Jul 22
9.034
8.972
9.058
8.970
+0.050
+0.56%
06:30:45 | Energy
3,756.50
3,772.50
3,789.50
3,719.50
-34.00
-0.90%
00:29:08 | Metals