Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Jul 19
1,359.00
1,339.00
1,365.00
1,319.00
+45.00
+3.42%
21/05 | Agriculture
Jul 19
476.12
480.50
492.62
474.12
-1.88
-0.39%
01:19:59 | Agriculture
Jul 19
393.75
388.25
398.88
388.25
+4.75
+1.22%
01:19:57 | Agriculture
Jun 19
1,274.35
1,277.50
1,277.65
1,269.05
-2.95
-0.23%
02:42:30 | Metals
Jul 19
2.714
2.729
2.743
2.706
-0.012
-0.44%
02:42:34 | Metals
Jul 19
14.428
14.445
14.457
14.352
-0.017
-0.12%
02:41:49 | Metals
1,794.00
1,792.00
1,804.25
1,784.75
+4.75
+0.27%
01:00:06 | Metals
Jul 19
11.295
11.228
11.340
11.210
+0.070
+0.62%
01:17:20 | Agriculture
Jul 19
63.08
63.31
63.78
62.80
-0.13
-0.21%
02:42:37 | Energy
1,808.75
1,806.50
1,823.25
1,800.25
+7.25
+0.40%
00:57:47 | Metals
Jun 19
2.617
2.668
2.668
2.609
-0.056
-2.10%
02:41:30 | Energy
2,582.75
2,576.50
2,592.50
2,550.00
+9.25
+0.36%
01:00:03 | Metals
19,427.50
19,470.00
19,522.50
19,402.50
-17.50
-0.09%
00:59:59 | Metals