Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Jul 21
1,595.00
1,566.00
1,601.00
1,566.00
+0.00
+0.00%
23/06 | Agriculture
Jul 21
655.40
662.12
662.25
655.40
-7.00
-1.06%
12:00:50 | Agriculture
Jul 21
658.38
662.25
663.40
658.38
-4.12
-0.62%
12:00:33 | Agriculture
Aug 21
1,775.05
1,778.20
1,780.15
1,772.90
-8.35
-0.47%
12:00:43 | Metals
Jul 21
4.2865
4.3167
4.3258
4.2770
-0.0310
-0.72%
12:00:46 | Metals
Jul 21
25.922
25.935
26.012
25.872
-0.189
-0.72%
12:00:09 | Metals
2,419.75
2,433.50
2,435.50
2,412.50
-13.75
-0.57%
12:00:17 | Metals
Jul 21
13.250
13.295
13.295
13.225
-0.110
-0.82%
08:46:24 | Agriculture
Aug 21
73.19
73.28
73.33
72.97
+0.11
+0.15%
11:59:01 | Energy
2,182.50
2,190.00
2,190.50
2,180.75
-6.50
-0.30%
11:51:57 | Metals
Jul 21
3.311
3.316
3.321
3.309
-0.008
-0.24%
11:55:25 | Energy
2,872.75
2,891.50
2,895.75
2,871.25
-21.50
-0.74%
11:52:59 | Metals
30,427.50
30,402.50
30,455.00
30,397.50
+50.00
+0.16%
10:09:08 | Metals