Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Sep 20
1,194.00
1,190.00
1,195.00
1,189.00
+33.00
+2.84%
17:09:31 | Agriculture
Sep 20
497.12
495.75
497.88
494.75
+2.12
+0.43%
17:35:13 | Agriculture
Jul 20
342.00
344.75
344.75
341.00
-3.00
-0.87%
17:29:34 | Agriculture
Aug 20
1,815.55
1,807.45
1,815.90
1,803.85
+5.65
+0.31%
17:35:23 | Metals
Sep 20
2.8013
2.7865
2.8123
2.7853
+0.0043
+0.15%
17:35:27 | Metals
Sep 20
18.837
18.613
18.867
18.585
+0.138
+0.74%
17:35:03 | Metals
1,647.75
1,633.75
1,647.75
1,633.25
+12.25
+0.75%
17:32:54 | Metals
Sep 20
12.228
12.265
12.265
12.213
-0.062
-0.50%
09:00:07 | Agriculture
Aug 20
40.50
40.48
40.73
40.31
-0.12
-0.30%
17:35:29 | Energy
1,837.25
1,814.75
1,838.50
1,810.25
+25.25
+1.39%
17:33:49 | Metals
Aug 20
1.857
1.882
1.885
1.848
-0.019
-1.01%
17:31:37 | Energy
2,104.25
2,069.25
2,106.75
2,058.75
+37.00
+1.79%
17:35:29 | Metals
17,017.50
16,960.00
17,022.50
16,935.00
+40.00
+0.24%
17:35:29 | Metals