Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Jan 21
1,365.00
1,354.00
1,367.00
1,348.00
0.00
0.00%
26/11 | Agriculture
Dec 20
587.75
587.25
587.88
587.25
-23.25
-3.81%
26/11 | Agriculture
Dec 20
420.00
420.00
420.00
420.00
-0.12
-0.03%
26/11 | Agriculture
Dec 20
1,807.60
1,808.50
1,811.50
1,806.30
+2.10
+0.12%
09:45:26 | Metals
Dec 20
3.3605
3.3575
3.3628
3.3397
+0.0030
+0.09%
09:45:25 | Metals
Dec 20
23.210
23.330
23.330
23.190
-0.152
-0.65%
09:45:26 | Metals
1,984.50
1,978.50
1,984.75
1,978.00
+8.75
+0.44%
09:45:15 | Metals
Jan 21
12.558
12.420
12.558
12.403
+0.168
+1.36%
26/11 | Agriculture
Jan 21
45.00
44.91
45.13
44.86
-0.71
-1.55%
09:45:30 | Energy
2,042.00
2,041.75
2,046.25
2,039.25
-2.50
-0.12%
09:43:12 | Metals
Jan 21
2.957
2.926
2.962
2.920
+0.029
+0.99%
09:45:07 | Energy
2,770.75
2,762.75
2,772.50
2,759.25
+7.50
+0.27%
09:44:56 | Metals
18,845.00
18,780.00
18,892.50
18,780.00
+55.00
+0.29%
09:44:47 | Metals