Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Nov 21
2,145.00
2,159.00
2,177.00
2,133.00
0.00
0.00%
24/09 | Agriculture
Dec 21
726.40
723.38
728.62
722.30
+4.28
+0.59%
10:46:43 | Agriculture
Dec 21
525.12
524.62
525.90
524.10
-0.68
-0.13%
10:44:01 | Agriculture
Dec 21
1,759.15
1,751.45
1,760.85
1,748.40
+7.45
+0.43%
10:49:03 | Metals
Dec 21
4.2895
4.2920
4.3170
4.2860
-0.0132
-0.31%
10:48:58 | Metals
Dec 21
22.663
22.405
22.750
22.395
+0.238
+1.06%
10:49:05 | Metals
2,916.25
2,943.50
2,948.75
2,909.75
-10.00
-0.34%
10:38:06 | Metals
Nov 21
13.920
13.845
13.930
13.840
+0.040
+0.29%
09:03:22 | Agriculture
Nov 21
74.94
74.47
75.31
74.19
+0.96
+1.30%
10:48:53 | Energy
2,158.75
2,165.00
2,173.00
2,156.50
-6.50
-0.30%
10:35:34 | Metals
Nov 21
5.352
5.250
5.373
5.239
+0.152
+2.92%
10:49:04 | Energy
3,097.25
3,113.00
3,123.00
3,089.75
-15.25
-0.49%
10:46:46 | Metals
36,375.00
36,070.00
36,690.00
36,070.00
-422.50
-1.15%
10:29:58 | Metals