Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Nov 22
2,098.00
2,067.00
2,106.00
2,067.00
+25.00
+1.21%
23:30:03 | Agriculture
Sep 22
780.75
787.12
801.50
772.90
+0.75
+0.10%
23:46:14 | Agriculture
Sep 22
620.62
615.00
626.00
613.50
+11.62
+1.91%
23:46:09 | Agriculture
Dec 22
1,811.55
1,804.70
1,816.85
1,799.50
+6.35
+0.35%
23:46:15 | Metals
Sep 22
3.5797
3.5855
3.6273
3.5615
-0.0068
-0.19%
23:46:17 | Metals
Sep 22
20.445
20.657
20.740
20.400
-0.169
-0.82%
23:46:15 | Metals
2,475.00
2,458.50
2,509.50
2,457.50
+29.50
+1.21%
23:44:24 | Metals
Sep 22
17.078
17.110
17.268
17.030
-0.117
-0.68%
23:41:40 | Agriculture
Sep 22
89.67
90.76
92.63
89.06
-1.09
-1.20%
23:46:17 | Energy
Sep 22
7.777
7.668
7.886
7.627
+0.188
+2.48%
23:46:17 | Energy
3,521.50
3,411.50
3,560.50
3,403.00
+76.00
+2.21%
23:42:50 | Metals