Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Nov 19
1,320.00
1,316.00
1,329.00
1,309.00
+0.00
+0.00%
18/09 | Agriculture
Dec 19
486.62
489.50
489.50
485.50
-1.38
-0.28%
14:52:58 | Agriculture
Dec 19
370.38
371.75
371.75
370.12
-0.62
-0.17%
14:47:47 | Agriculture
Dec 19
1,501.85
1,501.25
1,505.55
1,496.35
-13.95
-0.92%
14:53:33 | Metals
Dec 19
2.607
2.613
2.619
2.604
-0.006
-0.23%
14:53:14 | Metals
Dec 19
17.742
17.815
17.837
17.657
-0.177
-0.99%
14:53:33 | Metals
1,792.25
1,790.75
1,793.25
1,784.50
0.00
0.00%
14:52:45 | Metals
Nov 19
12.280
12.273
12.290
12.273
-0.008
-0.07%
07:48:08 | Agriculture
Nov 19
58.20
58.17
58.37
58.02
+0.16
+0.28%
14:53:31 | Energy
2,087.25
2,077.75
2,090.25
2,068.75
+5.50
+0.26%
14:52:21 | Metals
Oct 19
2.623
2.638
2.638
2.623
-0.014
-0.53%
14:51:41 | Energy
2,304.50
2,320.25
2,330.25
2,301.75
-18.25
-0.79%
14:53:20 | Metals
16,752.50
16,805.00
16,897.50
16,687.50
-87.50
-0.52%
14:51:50 | Metals