Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
May 20
1,288.00
1,295.00
1,305.00
1,287.00
+0.00
+0.00%
00:28:52 | Agriculture
May 20
523.12
526.25
526.38
523.12
-3.26
-0.62%
12:37:16 | Agriculture
May 20
367.50
368.00
368.38
366.88
-0.38
-0.10%
12:37:30 | Agriculture
Apr 20
1,641.90
1,646.00
1,651.00
1,636.35
-0.60
-0.04%
12:37:45 | Metals
May 20
2.533
2.553
2.577
2.525
-0.020
-0.78%
12:37:54 | Metals
Mar 20
17.450
17.685
17.795
17.405
-0.208
-1.18%
12:37:56 | Metals
1,676.50
1,687.75
1,690.50
1,673.25
-13.25
-0.78%
12:37:22 | Metals
May 20
13.603
13.600
13.610
13.598
+0.023
+0.17%
08:55:53 | Agriculture
Apr 20
45.62
46.45
47.01
45.55
-1.47
-3.12%
12:37:45 | Energy
1,809.50
1,812.75
1,821.50
1,807.75
-5.25
-0.29%
12:36:51 | Metals
Apr 20
1.724
1.744
1.750
1.722
-0.014
-0.81%
12:36:51 | Energy
2,000.50
2,021.50
2,025.75
1,993.50
-24.00
-1.19%
12:38:02 | Metals
16,300.00
16,317.50
16,452.50
16,265.00
-60.00
-0.37%
12:37:51 | Metals