Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
May 20
1,188.00
1,204.00
1,206.00
1,185.00
-12.00
-1.00%
23:28:12 | Agriculture
May 20
552.38
549.25
557.50
546.62
+4.38
+0.80%
23:33:00 | Agriculture
May 20
331.12
330.50
333.38
328.12
+1.12
+0.34%
23:32:55 | Agriculture
Jun 20
1,743.00
1,678.90
1,745.70
1,676.50
+58.70
+3.49%
23:33:22 | Metals
May 20
2.254
2.273
2.288
2.247
-0.006
-0.27%
23:33:21 | Metals
May 20
15.877
15.205
15.938
15.175
+0.672
+4.42%
23:33:22 | Metals
1,482.25
1,468.50
1,484.50
1,465.25
+14.25
+0.97%
23:30:41 | Metals
May 20
14.273
14.228
14.320
14.190
-0.042
-0.29%
23:28:28 | Agriculture
May 20
26.00
26.29
28.33
24.98
+0.91
+3.63%
23:33:29 | Energy
1,722.50
1,711.75
1,727.00
1,700.25
+8.50
+0.50%
23:30:26 | Metals
May 20
1.739
1.808
1.825
1.727
-0.044
-2.47%
23:33:21 | Energy
1,906.75
1,917.50
1,922.75
1,896.00
-6.75
-0.35%
23:31:22 | Metals
14,912.50
14,417.50
15,130.00
14,415.00
+435.00
+3.00%
23:19:57 | Metals