Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Sep 19
1,428.00
1,405.00
1,429.00
1,397.00
+0.00
+0.00%
17/07 | Agriculture
Sep 19
503.38
505.25
505.25
503.12
-1.62
-0.32%
13:13:48 | Agriculture
Sep 19
433.88
435.00
435.88
433.38
-1.24
-0.28%
13:13:48 | Agriculture
Aug 19
1,424.65
1,428.20
1,431.45
1,420.55
+1.35
+0.09%
13:14:20 | Metals
Sep 19
2.707
2.703
2.711
2.699
+0.004
+0.15%
13:14:12 | Metals
Sep 19
16.117
16.003
16.148
15.963
+0.146
+0.91%
13:13:58 | Metals
1,846.25
1,844.75
1,847.25
1,838.25
-1.00
-0.05%
13:11:14 | Metals
Sep 19
11.765
11.780
11.780
11.753
-0.050
-0.42%
08:51:17 | Agriculture
Aug 19
56.76
56.55
56.88
56.42
-0.02
-0.04%
13:14:21 | Energy
2,016.25
2,005.50
2,019.00
2,004.50
+10.00
+0.50%
13:13:46 | Metals
Aug 19
2.313
2.310
2.317
2.304
+0.003
+0.13%
13:11:20 | Energy
2,495.25
2,469.75
2,503.50
2,466.75
+21.75
+0.88%
13:14:10 | Metals
18,060.00
17,902.50
18,137.50
17,902.50
+127.50
+0.71%
13:13:22 | Metals