Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Jul 21
1,493.00
1,514.00
1,516.00
1,483.00
+26.00
+1.77%
19:14:15 | Agriculture
Jul 21
722.60
729.75
733.80
718.50
-6.40
-0.88%
19:14:42 | Agriculture
Jul 21
700.38
713.12
713.70
698.90
-13.62
-1.91%
19:14:33 | Agriculture
Jun 21
1,817.15
1,816.00
1,822.65
1,808.45
-5.65
-0.31%
19:14:35 | Metals
Jul 21
4.6787
4.7180
4.7678
4.6440
-0.0573
-1.21%
19:14:40 | Metals
Jul 21
27.058
27.100
27.330
26.797
-0.186
-0.68%
19:14:38 | Metals
2,443.25
2,494.00
2,512.25
2,424.25
-51.00
-2.04%
19:14:37 | Metals
Jul 21
14.085
14.105
14.105
14.080
+0.007
+0.05%
09:04:29 | Agriculture
Jun 21
64.62
65.74
65.81
64.08
-1.46
-2.21%
19:14:38 | Energy
2,141.00
2,182.25
2,187.00
2,122.75
-42.75
-1.96%
19:14:09 | Metals
Jun 21
2.949
2.983
2.984
2.942
-0.020
-0.67%
19:14:42 | Energy
2,900.75
2,974.75
2,982.50
2,882.25
-71.00
-2.39%
19:14:37 | Metals
29,367.50
29,752.50
29,762.50
29,015.00
-302.50
-1.02%
19:14:41 | Metals