Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
May 21
1,471.00
1,464.00
1,482.00
1,452.00
+12.00
+0.82%
27/02 | Agriculture
May 21
659.60
675.50
675.50
658.25
-15.40
-2.28%
27/02 | Agriculture
May 21
549.12
549.00
549.12
540.10
+0.12
+0.02%
27/02 | Agriculture
Apr 21
1,732.45
1,769.65
1,773.75
1,715.05
-42.95
-2.42%
27/02 | Metals
May 21
4.1018
4.2047
4.2547
4.0767
-0.1617
-3.79%
27/02 | Metals
Mar 21
26.668
27.415
27.570
26.180
-0.969
-3.51%
27/02 | Metals
2,158.50
2,216.50
2,222.50
2,152.50
-59.75
-2.69%
27/02 | Metals
May 21
13.055
13.110
13.143
12.968
-0.050
-0.38%
27/02 | Agriculture
Apr 21
61.62
63.38
63.58
61.34
-1.91
-3.01%
27/02 | Energy
2,068.50
2,145.00
2,145.00
2,044.75
-77.25
-3.60%
27/02 | Metals
2,785.00
2,863.50
2,873.00
2,776.25
-80.25
-2.80%
27/02 | Metals
25,172.50
26,582.50
26,582.50
25,057.50
-1400.00
-5.27%
27/02 | Metals