Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Mar 23
2,079.00
2,052.00
2,085.00
2,047.00
+0.00
+0.00%
00:29:47 | Agriculture
Mar 23
750.30
750.25
752.25
749.00
+0.05
+0.01%
10:38:16 | Agriculture
Mar 23
674.88
674.25
675.40
673.88
+0.63
+0.09%
10:35:19 | Agriculture
Apr 23
1,888.15
1,885.10
1,890.95
1,883.75
+3.35
+0.18%
10:39:25 | Metals
Mar 23
4.0747
4.0685
4.0793
4.0622
+0.0062
+0.15%
10:39:21 | Metals
Mar 23
22.308
22.190
22.378
22.190
+0.131
+0.59%
10:39:25 | Metals
2,533.50
2,543.00
2,544.50
2,506.00
0.00
0.00%
01:29:45 | Metals
Mar 23
17.640
17.520
17.640
17.520
+0.162
+0.93%
09:54:30 | Agriculture
Mar 23
77.25
77.50
77.62
77.16
+0.11
+0.14%
10:39:07 | Energy
Mar 23
2.562
2.593
2.598
2.557
-0.033
-1.27%
10:38:59 | Energy
3,204.00
3,132.50
3,222.00
3,082.50
+73.00
+2.33%
01:29:56 | Metals