Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Jul 24
3,969.00
3,832.00
3,973.00
3,806.00
+69.00
+1.77%
15/04 | Agriculture
May 24
555.90
550.88
556.90
550.75
+4.15
+0.75%
08:41:31 | Agriculture
May 24
432.12
431.25
432.12
430.75
+0.87
+0.20%
08:41:32 | Agriculture
Jun 24
2,397.50
2,400.20
2,408.35
2,395.80
+14.50
+0.61%
08:41:43 | Metals
May 24
4.3605
4.3783
4.3783
4.3468
-0.0175
-0.40%
08:41:40 | Metals
May 24
28.823
28.955
29.102
28.815
+0.106
+0.37%
08:41:39 | Metals
2,557.00
2,558.00
2,570.00
2,555.00
+9.00
+0.35%
08:41:41 | Metals
May 24
18.330
17.335
18.440
18.240
+0.010
+0.05%
08:10:29 | Agriculture
May 24
86.03
85.67
86.14
85.64
+0.62
+0.73%
08:41:37 | Energy
2,172.50
2,179.50
2,181.50
2,172.00
-4.50
-0.21%
08:40:29 | Metals
May 24
1.689
1.691
1.692
1.680
+0.001
+0.06%
08:40:28 | Energy
2,756.00
2,780.00
2,780.50
2,744.50
-21.00
-0.76%
08:41:24 | Metals