Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Mar 22
2,205.00
2,222.00
2,227.00
2,200.00
-141.00
-6.01%
17:50:53 | Agriculture
Mar 22
791.40
795.00
802.62
790.00
-5.60
-0.70%
17:52:25 | Agriculture
Mar 22
608.60
610.50
610.90
608.38
-1.40
-0.23%
17:51:45 | Agriculture
Feb 22
1,837.75
1,840.95
1,844.25
1,837.15
-5.45
-0.30%
17:52:21 | Metals
Mar 22
4.5245
4.4482
4.5285
4.4437
+0.0545
+1.22%
17:52:28 | Metals
Mar 22
24.253
24.195
24.323
24.137
+0.022
+0.09%
17:51:46 | Metals
3,075.00
3,053.00
3,076.00
3,039.00
+24.50
+0.80%
17:52:11 | Metals
Mar 22
14.643
14.658
14.658
14.625
+0.008
+0.05%
09:26:21 | Agriculture
Mar 22
85.62
85.02
86.06
84.73
-0.18
-0.21%
17:52:32 | Energy
Feb 22
3.992
4.016
4.037
3.987
-0.039
-0.97%
17:52:05 | Energy
3,681.00
3,650.00
3,687.00
3,633.00
+99.50
+2.78%
17:46:46 | Metals