Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
May 20
1,188.00
1,204.00
1,206.00
1,185.00
-12.00
-1.00%
23:28:12 | Agriculture
May 20
553.62
549.25
557.50
546.62
+5.62
+1.03%
00:11:50 | Agriculture
May 20
332.12
330.50
333.38
328.12
+2.12
+0.64%
00:12:00 | Agriculture
Jun 20
1,750.20
1,678.90
1,750.55
1,676.50
+65.90
+3.91%
00:12:21 | Metals
May 20
2.261
2.273
2.288
2.247
+0.001
+0.04%
00:12:20 | Metals
May 20
15.950
15.205
15.955
15.175
+0.745
+4.90%
00:12:20 | Metals
1,484.00
1,468.50
1,485.25
1,465.25
+16.00
+1.09%
00:11:39 | Metals
May 20
14.298
14.228
14.320
14.190
-0.017
-0.12%
00:04:03 | Agriculture
May 20
25.30
26.29
28.33
24.98
+0.21
+0.84%
00:12:25 | Energy
1,722.00
1,711.75
1,727.00
1,700.25
+8.00
+0.47%
00:00:52 | Metals
May 20
1.764
1.808
1.825
1.727
-0.019
-1.07%
00:12:19 | Energy
1,906.25
1,917.50
1,922.75
1,896.00
-7.25
-0.38%
00:03:20 | Metals
14,912.50
14,417.50
15,130.00
14,415.00
+435.00
+3.00%
09/04 | Metals
May 20
2,307.00
2,386.50
2,392.50
2,296.50
-72.00
-3.03%
00:10:23 | Agriculture