Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Mar 23
2,079.00
2,052.00
2,085.00
2,047.00
+0.00
+0.00%
00:29:47 | Agriculture
Mar 23
750.50
750.25
752.25
749.00
+0.25
+0.03%
11:07:11 | Agriculture
Mar 23
675.12
674.25
675.50
673.50
+0.87
+0.13%
11:12:59 | Agriculture
Apr 23
1,889.35
1,885.10
1,890.95
1,883.75
+4.55
+0.24%
11:12:55 | Metals
Mar 23
4.0790
4.0685
4.0815
4.0622
+0.0105
+0.26%
11:13:00 | Metals
Mar 23
22.332
22.190
22.378
22.190
+0.155
+0.70%
11:12:13 | Metals
2,533.50
2,543.00
2,544.50
2,506.00
0.00
0.00%
01:29:45 | Metals
Mar 23
17.640
17.520
17.640
17.520
+0.162
+0.93%
09:54:30 | Agriculture
Mar 23
77.29
77.50
77.62
77.16
+0.15
+0.19%
11:12:54 | Energy
Mar 23
2.564
2.593
2.598
2.557
-0.031
-1.19%
11:09:36 | Energy
3,204.00
3,132.50
3,222.00
3,082.50
+73.00
+2.33%
01:29:56 | Metals
Mar 23
2,583.00
2,574.00
2,589.00
2,544.00
+6.00
+0.23%
01:29:00 | Agriculture