Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
May 20
1,188.00
1,204.00
1,206.00
1,185.00
-12.00
-1.00%
23:28:12 | Agriculture
May 20
554.12
549.25
557.50
546.62
+6.12
+1.12%
00:02:59 | Agriculture
May 20
332.62
330.50
333.38
328.12
+2.62
+0.79%
00:02:59 | Agriculture
Jun 20
1,747.15
1,678.90
1,748.70
1,676.50
+62.85
+3.73%
00:03:18 | Metals
May 20
2.260
2.273
2.288
2.247
0.000
0.00%
00:03:11 | Metals
May 20
15.915
15.205
15.955
15.175
+0.710
+4.67%
00:03:18 | Metals
1,485.00
1,468.50
1,485.25
1,465.25
+17.00
+1.16%
00:02:29 | Metals
May 20
14.295
14.228
14.320
14.190
-0.020
-0.14%
23:53:42 | Agriculture
May 20
25.53
26.29
28.33
24.98
+0.44
+1.75%
00:03:17 | Energy
1,722.00
1,711.75
1,727.00
1,700.25
+8.00
+0.47%
00:00:52 | Metals
May 20
1.756
1.808
1.825
1.727
-0.027
-1.51%
00:03:14 | Energy
1,906.25
1,917.50
1,922.75
1,896.00
-7.25
-0.38%
00:03:20 | Metals
14,912.50
14,417.50
15,130.00
14,415.00
+435.00
+3.00%
23:19:57 | Metals
May 20
2,305.00
2,386.50
2,392.50
2,296.50
-74.00
-3.11%
00:01:07 | Agriculture
Jul 20
748.90
733.30
750.40
731.90
+15.30
+2.09%
00:03:19 | Metals