Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Nov 21
2,145.00
2,159.00
2,177.00
2,133.00
0.00
0.00%
24/09 | Agriculture
Dec 21
726.10
723.38
728.62
722.30
+3.98
+0.55%
11:09:14 | Agriculture
Dec 21
525.12
524.62
525.90
524.10
-0.68
-0.13%
11:05:39 | Agriculture
Dec 21
1,758.90
1,751.45
1,760.85
1,748.40
+7.20
+0.41%
11:14:17 | Metals
Dec 21
4.2915
4.2920
4.3170
4.2860
-0.0112
-0.26%
11:14:16 | Metals
Dec 21
22.648
22.405
22.750
22.395
+0.223
+0.99%
11:14:11 | Metals
2,916.25
2,943.50
2,948.75
2,909.75
-10.00
-0.34%
11:03:28 | Metals
Nov 21
13.920
13.845
13.930
13.840
+0.040
+0.29%
09:03:22 | Agriculture
Nov 21
74.86
74.47
75.31
74.19
+0.88
+1.19%
11:13:41 | Energy
2,158.50
2,165.00
2,173.00
2,156.50
-6.75
-0.31%
11:08:57 | Metals
Nov 21
5.351
5.250
5.373
5.239
+0.151
+2.90%
11:12:15 | Energy
3,100.75
3,113.00
3,123.00
3,089.75
-11.75
-0.38%
11:13:54 | Metals
36,375.00
36,070.00
36,690.00
36,070.00
-422.50
-1.15%
10:29:58 | Metals
Dec 21
2,580.00
2,608.50
2,617.00
2,561.50
-32.00
-1.23%
25/09 | Agriculture
Jan 22
992.35
976.95
996.05
974.80
+16.30
+1.67%
11:11:25 | Metals