Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Dec 20
635.38
633.38
636.50
632.50
+2.00
+0.32%
10:50:56 | Agriculture
Dec 20
105.037
109.138
109.138
103.862
-0.113
-0.11%
01:04:56 | Agriculture
Oct 20
134.26
137.88
138.22
131.72
-3.84
-2.78%
01:04:56 | Agriculture
Dec 20
410.62
409.00
411.38
407.88
+1.74
+0.43%
10:53:20 | Agriculture
Nov 20
1,264.00
1,280.00
1,282.00
1,262.00
0.00
0.00%
20/10 | Agriculture
Dec 20
2,397.00
2,417.50
2,419.50
2,372.50
-28.00
-1.15%
00:28:38 | Agriculture
Dec 20
69.22
69.61
72.78
68.51
-2.21
-3.09%
01:04:56 | Agriculture
Nov 20
117.48
114.93
118.30
114.65
+0.63
+0.54%
01:00:01 | Agriculture
Nov 20
12.213
12.230
12.230
12.203
+0.003
+0.02%
08:20:59 | Agriculture
300.30
298.20
300.60
298.20
+1.10
+0.37%
10:44:33 | Agriculture