Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
May 20
333.12
330.50
333.38
328.12
+3.12
+0.95%
23:49:19 | Agriculture
May 20
1,188.00
1,204.00
1,206.00
1,185.00
-12.00
-1.00%
23:28:12 | Agriculture
May 20
107.58
111.43
111.85
102.05
+3.28
+3.14%
23:48:43 | Agriculture
May 20
14.295
14.228
14.320
14.190
-0.020
-0.14%
23:45:36 | Agriculture