Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Sep 22
620.12
615.00
626.00
613.50
+11.12
+1.83%
23:58:51 | Agriculture
Nov 22
2,098.00
2,067.00
2,106.00
2,067.00
+25.00
+1.21%
23:30:03 | Agriculture
Sep 22
176.25
181.88
179.05
173.20
-0.20
-0.11%
23:58:04 | Agriculture
Sep 22
17.078
17.110
17.268
17.030
-0.117
-0.68%
23:58:53 | Agriculture