Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Dec 21
542.60
561.75
564.90
540.90
-19.40
-3.45%
01:20:05 | Agriculture
Sep 21
1,896.00
1,913.00
1,992.00
1,864.00
-12.00
-0.63%
23/07 | Agriculture
Sep 21
137.43
128.15
141.95
126.48
+2.43
+1.80%
00:59:47 | Agriculture
Sep 21
13.595
13.530
13.613
13.490
+0.055
+0.41%
01:20:05 | Agriculture