Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Sep 19
367.12
367.50
368.12
366.62
-4.00
-1.08%
07:29:59 | Agriculture
Sep 19
1,307.00
1,324.00
1,329.00
1,301.00
0.00
0.00%
16/08 | Agriculture
Sep 19
98.13
101.42
102.53
96.18
+0.53
+0.54%
17/08 | Agriculture
Sep 19
11.225
11.200
11.225
11.200
+0.012
+0.11%
07:29:01 | Agriculture