Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Dec 19
390.62
393.75
395.88
389.88
-4.38
-1.11%
01:19:59 | Agriculture
Nov 19
1,224.00
1,192.00
1,225.00
1,181.00
+30.00
+2.51%
18/10 | Agriculture
Nov 19
99.13
97.53
101.15
97.30
-0.67
-0.67%
00:59:47 | Agriculture
Nov 19
11.933
11.960
11.980
11.895
-0.057
-0.48%
01:15:25 | Agriculture