Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
May 21
597.25
592.50
599.62
592.50
+5.25
+0.89%
20:27:03 | Agriculture
May 21
1,373.00
1,356.00
1,375.00
1,350.00
+16.00
+1.18%
20:26:20 | Agriculture
May 21
112.20
112.45
114.70
112.15
-1.75
-1.54%
20:27:56 | Agriculture
May 21
12.860
12.848
12.870
12.845
+0.010
+0.08%
07:27:48 | Agriculture