Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
May 24
428.60
430.25
430.30
428.60
-1.65
-0.38%
08:59:22 | Agriculture
May 24
3,046.00
3,061.00
3,064.00
3,023.00
-109.00
-3.45%
00:30:03 | Agriculture
May 24
351.25
380.27
363.85
351.25
-20.00
-5.39%
01:59:00 | Agriculture
May 24
18.320
18.355
18.325
18.320
-0.055
-0.30%
08:01:09 | Agriculture