Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Jul 20
342.00
344.75
344.75
341.00
-3.00
-0.87%
17:51:30 | Agriculture
Sep 20
1,194.00
1,190.00
1,195.00
1,189.00
+33.00
+2.84%
17:43:52 | Agriculture
Sep 20
125.65
124.35
127.45
122.83
-1.55
-1.22%
01:00:03 | Agriculture
Sep 20
12.228
12.265
12.265
12.213
-0.062
-0.50%
09:00:07 | Agriculture