Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Mar 20
389.38
376.00
389.38
376.00
+14.38
+3.83%
18/01 | Agriculture
Mar 20
1,320.00
1,316.00
1,322.00
1,311.00
+29.00
+2.25%
18/01 | Agriculture
Mar 20
95.48
96.85
97.25
94.80
-0.17
-0.18%
18/01 | Agriculture
Mar 20
13.500
13.330
13.610
13.330
+0.165
+1.24%
18/01 | Agriculture