Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Dec 21
532.62
530.00
532.90
528.60
+2.50
+0.47%
14:04:26 | Agriculture
Nov 21
2,105.00
2,105.00
2,113.00
2,080.00
+0.00
+0.00%
19/10 | Agriculture
Nov 21
122.93
121.53
124.85
118.03
+4.53
+3.83%
00:59:59 | Agriculture
Nov 21
13.713
13.720
13.720
13.708
-0.010
-0.07%
08:17:23 | Agriculture