Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Mar 20
376.62
376.00
376.88
375.12
+1.62
+0.43%
21:35:40 | Agriculture
Jan 20
1,479.00
1,421.00
1,479.00
1,421.00
+70.00
+4.97%
21:35:21 | Agriculture
Jan 20
97.25
95.50
98.33
95.00
+2.10
+2.21%
21:30:33 | Agriculture
Jan 20
12.485
12.455
12.485
12.455
+0.035
+0.28%
21:32:09 | Agriculture