Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Mar 23
674.88
674.25
675.50
673.50
+0.63
+0.09%
10:49:16 | Agriculture
Mar 23
2,079.00
2,052.00
2,085.00
2,047.00
+0.00
+0.00%
00:29:47 | Agriculture
Mar 23
251.23
238.75
252.40
237.05
+8.08
+3.32%
02:00:05 | Agriculture
Mar 23
17.640
17.520
17.640
17.520
+0.162
+0.93%
09:54:30 | Agriculture