Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Mar 22
636.10
624.00
637.40
623.38
+10.10
+1.61%
02:20:03 | Agriculture
Mar 22
2,197.00
2,194.00
2,210.00
2,166.00
+6.00
+0.27%
00:30:02 | Agriculture
Mar 22
151.73
156.28
164.28
151.73
-9.82
-6.08%
28/01 | Agriculture
Mar 22
14.928
14.965
14.985
14.630
-0.032
-0.21%
02:18:03 | Agriculture