Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Jan 20
62.26
62.31
62.76
61.59
-0.25
-0.40%
04:59:01 | Energy
Dec 19
56.75
56.86
56.88
56.75
-0.16
-0.28%
06:28:52 | Energy
Dec 19
1,456.15
1,456.40
1,456.70
1,455.80
-0.45
-0.03%
06:28:22 | Metals
Dec 19
2.661
2.663
2.663
2.661
-0.001
-0.04%
06:27:53 | Metals
Jan 10
1,377.00
1,377.00
1,394.00
1,374.00
+23.00
+1.70%
00:29:41 | Agriculture
Jan 20
12.020
12.005
12.100
11.940
-0.020
-0.17%
02:15:01 | Agriculture