Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Feb 21
47.82
47.88
47.99
47.73
+0.03
+0.06%
10:40:20 | Energy
Jan 21
44.98
44.91
45.13
44.86
-0.73
-1.60%
10:40:21 | Energy
Dec 20
1,806.10
1,808.50
1,811.50
1,804.70
+0.60
+0.03%
10:40:23 | Metals
Dec 20
3.3650
3.3575
3.3680
3.3397
+0.0075
+0.22%
10:40:19 | Metals
Jan 21
1,365.00
1,354.00
1,367.00
1,348.00
0.00
0.00%
26/11 | Agriculture
Jan 21
12.558
12.420
12.558
12.403
+0.168
+1.36%
26/11 | Agriculture