Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Aug 20
39.88
39.59
39.89
39.53
+0.25
+0.63%
07:26:34 | Energy
Jul 20
37.33
36.86
37.38
36.80
+0.52
+1.41%
07:26:34 | Energy
Aug 20
1,730.60
1,734.20
1,738.20
1,725.20
-3.40
-0.20%
07:26:30 | Metals
Jul 20
2.502
2.494
2.503
2.492
+0.007
+0.28%
07:26:21 | Metals
Jul 20
1,181.00
1,170.00
1,187.00
1,160.00
+0.00
+0.00%
02/06 | Agriculture
Jul 20
19.743
19.285
20.315
19.283
+0.640
+3.35%
07:26:03 | Agriculture