Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Oct 20
46.09
44.34
46.23
44.24
+1.66
+3.74%
20:57:24 | Energy
Sep 20
43.38
41.55
43.52
41.47
+1.68
+4.03%
20:57:26 | Energy
Oct 20
2,047.00
2,024.70
2,049.80
2,015.50
+38.50
+1.92%
20:57:22 | Metals
Sep 20
2.9257
2.9025
2.9392
2.8878
+0.0312
+1.08%
20:57:20 | Metals
Sep 20
1,466.00
1,405.00
1,466.00
1,405.00
+62.00
+4.42%
20:56:30 | Agriculture
Sep 20
11.638
11.585
11.668
11.575
+0.048
+0.41%
20:56:56 | Agriculture