Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
May 20
50.27
51.00
51.12
50.12
-1.46
-2.82%
13:46:15 | Energy
Apr 20
45.63
46.45
47.01
45.49
-1.46
-3.10%
13:46:12 | Energy
Apr 20
1,632.85
1,646.00
1,651.00
1,628.20
-9.65
-0.59%
13:46:10 | Metals
May 20
2.521
2.553
2.577
2.508
-0.032
-1.25%
13:46:12 | Metals
May 20
1,288.00
1,295.00
1,305.00
1,287.00
+0.00
+0.00%
00:28:52 | Agriculture
May 20
13.603
13.600
13.610
13.598
+0.023
+0.17%
08:55:53 | Agriculture