Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Jul 19
72.14
72.07
72.52
71.64
+0.17
+0.24%
02:41:59 | Energy
Jul 19
63.08
63.31
63.78
62.80
-0.13
-0.21%
02:42:37 | Energy
Jun 19
644.63
645.25
648.13
640.13
-6.87
-1.05%
02:42:11 | Energy
Jun 19
2.617
2.668
2.668
2.609
-0.056
-2.10%
02:41:30 | Energy