Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Aug 20
39.56
39.59
39.60
39.53
-0.07
-0.18%
04:57:48 | Energy
Jul 20
37.11
36.86
37.18
36.80
+0.24
+0.65%
06:03:46 | Energy
Jun 20
315.38
298.38
317.13
297.50
+21.63
+7.36%
04:00:03 | Energy