Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Sep 19
63.81
63.58
63.91
63.45
+0.15
+0.24%
13:13:29 | Energy
Aug 19
56.77
56.55
56.88
56.42
-0.01
-0.02%
13:13:11 | Energy
Aug 19
581.13
578.88
582.38
578.62
-1.87
-0.32%
13:13:57 | Energy
Aug 19
2.313
2.310
2.317
2.304
+0.003
+0.13%
13:11:20 | Energy