Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Sep 19
17.073
17.108
17.122
17.060
-0.049
-0.29%
07:29:42 | Metals
Oct 19
59.12
58.84
59.13
58.63
+0.43
+0.73%
07:30:17 | Energy
Oct 19
55.24
55.06
55.26
54.81
+0.43
+0.78%
07:30:11 | Energy
Sep 19
468.00
469.38
469.88
467.38
-2.38
-0.51%
07:30:13 | Agriculture
Dec 19
1,519.15
1,522.95
1,523.25
1,518.50
-4.45
-0.29%
07:30:16 | Metals
Sep 19
2.594
2.589
2.599
2.589
+0.007
+0.27%
07:28:28 | Metals
Sep 19
367.12
367.50
368.12
366.62
-4.00
-1.08%
07:29:59 | Agriculture
2,035.75
2,038.00
2,038.00
2,034.75
+0.75
+0.04%
07:24:27 | Metals
Sep 19
1,307.00
1,324.00
1,329.00
1,301.00
0.00
0.00%
16/08 | Agriculture
Dec 19
2,187.00
2,187.00
2,187.00
2,187.00
0.00
0.00%
17/08 | Agriculture
Sep 19
361.00
348.10
364.00
342.70
+6.80
+1.92%
17/08 | Agriculture
2,268.25
2,264.50
2,268.75
2,263.75
+1.75
+0.08%
07:19:06 | Metals
1,796.50
1,796.25
1,796.50
1,796.00
+0.50
+0.03%
07:10:10 | Metals
Sep 19
98.13
101.42
102.53
96.18
+0.53
+0.54%
17/08 | Agriculture
16,647.50
16,647.50
16,650.00
16,645.00
+7.50
+0.05%
07:02:31 | Metals
Sep 19
11.225
11.200
11.225
11.200
+0.012
+0.11%
07:29:01 | Agriculture
5,755.00
5,756.50
5,757.75
5,753.00
+1.00
+0.02%
07:28:37 | Metals