Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Sep 20
18.817
18.613
18.832
18.585
+0.118
+0.63%
17:20:42 | Metals
Sep 20
43.02
42.90
43.23
42.76
-0.06
-0.14%
17:20:55 | Energy
Aug 20
40.50
40.48
40.73
40.31
-0.12
-0.30%
17:20:55 | Energy
Sep 20
497.12
495.75
497.88
494.75
+2.12
+0.43%
17:18:37 | Agriculture
Aug 20
1,814.45
1,807.45
1,815.15
1,803.85
+4.55
+0.25%
17:21:02 | Metals
Sep 20
2.8007
2.7865
2.8123
2.7853
+0.0037
+0.13%
17:20:47 | Metals
Jul 20
342.00
344.75
344.75
341.00
-3.00
-0.87%
17:19:02 | Agriculture
1,837.25
1,814.75
1,838.50
1,810.25
+25.25
+1.39%
17:19:39 | Metals
Sep 20
1,194.00
1,190.00
1,195.00
1,189.00
+33.00
+2.84%
17:09:31 | Agriculture
Sep 20
2,139.00
2,141.00
2,143.50
2,134.00
-9.00
-0.42%
17:18:44 | Agriculture
Jul 20
473.00
441.80
474.80
434.70
+25.00
+5.58%
03:04:27 | Agriculture
2,099.25
2,069.25
2,106.75
2,058.75
+32.00
+1.55%
17:20:47 | Metals
1,646.75
1,633.75
1,647.75
1,633.25
+11.25
+0.69%
17:20:37 | Metals
Sep 20
125.65
124.35
127.45
122.83
-1.55
-1.22%
01:00:03 | Agriculture
17,007.50
16,960.00
17,017.50
16,935.00
+30.00
+0.18%
17:03:54 | Metals
Sep 20
12.228
12.265
12.265
12.213
-0.062
-0.50%
09:00:07 | Agriculture
6,200.50
6,176.50
6,223.25
6,168.75
+8.00
+0.13%
17:20:58 | Metals