Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Dec 19
17.570
17.565
17.617
17.427
-0.042
-0.24%
03:59:58 | Metals
Dec 19
59.29
59.94
60.27
59.01
-0.62
-1.03%
03:59:04 | Energy
Nov 19
53.72
54.09
54.62
53.37
-0.21
-0.39%
03:59:55 | Energy
Dec 19
530.75
525.00
532.38
521.12
+5.75
+1.10%
01:19:59 | Agriculture
Dec 19
1,493.35
1,495.20
1,497.70
1,488.25
-4.95
-0.33%
03:59:57 | Metals
Dec 19
2.643
2.600
2.644
2.585
+0.045
+1.75%
03:59:55 | Metals
Dec 19
390.62
393.75
395.88
389.88
-4.38
-1.11%
01:19:59 | Agriculture
2,174.25
2,187.00
2,214.00
2,171.00
-12.25
-0.56%
01:00:06 | Metals
Nov 19
1,224.00
1,192.00
1,225.00
1,181.00
+30.00
+2.51%
18/10 | Agriculture
Dec 19
2,483.50
2,513.00
2,538.00
2,463.00
-4.50
-0.18%
00:28:45 | Agriculture
Nov 19
383.80
369.55
394.90
367.80
-5.80
-1.49%
03:04:08 | Agriculture
2,454.00
2,430.00
2,474.00
2,420.50
+22.50
+0.93%
01:00:02 | Metals
1,736.00
1,727.50
1,742.50
1,723.25
+7.00
+0.40%
00:59:52 | Metals
Nov 19
99.13
97.53
101.15
97.30
-0.67
-0.67%
00:59:47 | Agriculture
16,937.50
17,115.00
17,147.50
16,635.00
-175.00
-1.02%
00:59:01 | Metals
Nov 19
11.933
11.960
11.980
11.895
-0.057
-0.48%
01:15:25 | Agriculture
5,820.00
5,749.75
5,827.50
5,722.25
+70.75
+1.23%
01:00:02 | Metals