Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Jul 19
14.428
14.445
14.457
14.352
-0.017
-0.12%
02:41:49 | Metals
Jul 19
72.14
72.07
72.52
71.64
+0.17
+0.24%
02:42:43 | Energy
Jul 19
63.08
63.31
63.78
62.80
-0.13
-0.21%
02:42:41 | Energy
Jun 19
1,274.35
1,277.50
1,277.65
1,269.05
-2.95
-0.23%
02:42:30 | Metals
Jul 19
2.714
2.729
2.743
2.706
-0.012
-0.44%
02:42:34 | Metals
1,808.75
1,806.50
1,823.25
1,800.25
+7.25
+0.40%
00:57:47 | Metals
Jun 19
644.63
645.25
648.13
640.13
-6.87
-1.05%
02:42:11 | Energy
Jul 19
319.30
329.05
329.05
310.90
+5.70
+1.82%
02:25:08 | Agriculture
Jun 19
2.617
2.668
2.668
2.609
-0.056
-2.10%
02:41:30 | Energy
2,582.75
2,576.50
2,592.50
2,550.00
+9.25
+0.36%
01:00:03 | Metals
1,794.00
1,792.00
1,804.25
1,784.75
+4.75
+0.27%
01:00:06 | Metals
12,087.50
12,002.50
12,142.50
11,925.00
+100.00
+0.83%
00:59:49 | Metals
Jun 19
1,314.15
1,326.80
1,332.90
1,311.05
-16.85
-1.27%
02:37:28 | Metals
Jul 19
816.70
815.15
820.45
807.20
+2.50
+0.31%
02:42:32 | Metals
19,427.50
19,470.00
19,522.50
19,402.50
-17.50
-0.09%
00:59:59 | Metals
Jun 19
2.0175
2.0160
2.0267
1.9985
+0.0076
+0.38%
02:42:46 | Energy
6,007.25
6,038.00
6,066.50
5,989.50
-27.00
-0.45%
00:59:22 | Metals