Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Sep 20
26.983
26.245
27.218
25.645
+0.955
+3.67%
20:33:37 | Metals
Oct 20
46.09
44.34
46.23
44.24
+1.66
+3.74%
20:33:46 | Energy
Sep 20
43.35
41.55
43.52
41.47
+1.65
+3.96%
20:33:46 | Energy
Oct 20
2,040.15
2,024.70
2,048.00
2,015.50
+31.65
+1.58%
20:33:44 | Metals
Sep 20
2.9293
2.9025
2.9358
2.8878
+0.0348
+1.20%
20:33:38 | Metals
1,922.25
1,884.50
1,922.25
1,880.75
+38.00
+2.02%
20:33:39 | Metals
Aug 20
388.88
373.25
389.13
372.75
+18.13
+4.89%
20:33:35 | Energy
Sep 20
609.90
587.90
611.00
584.10
+13.70
+2.30%
19:57:10 | Agriculture
Sep 20
2.213
2.181
2.261
2.167
+0.020
+0.91%
20:33:42 | Energy
2,396.50
2,332.25
2,398.75
2,322.00
+67.75
+2.91%
20:33:35 | Metals
1,773.25
1,767.00
1,782.50
1,761.75
+6.00
+0.34%
20:33:35 | Metals
14,455.00
14,045.00
14,455.00
14,012.50
+460.00
+3.29%
20:33:35 | Metals
Sep 20
2,209.90
2,180.40
2,223.65
2,156.30
+39.30
+1.81%
20:33:12 | Metals
Oct 20
983.65
960.30
986.90
946.10
+28.45
+2.98%
20:33:37 | Metals
17,835.00
17,767.50
17,932.50
17,732.50
+62.50
+0.35%
20:32:42 | Metals
Sep 20
1.2635
1.2120
1.2645
1.2085
+0.0492
+4.05%
20:33:35 | Energy
6,519.25
6,468.25
6,528.50
6,433.75
+68.25
+1.06%
20:33:35 | Metals