Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Dec 19
17.742
17.815
17.837
17.657
-0.177
-0.99%
14:53:33 | Metals
Nov 19
63.77
63.63
63.89
63.48
+0.17
+0.27%
14:53:37 | Energy
Nov 19
58.20
58.17
58.37
58.02
+0.16
+0.28%
14:53:31 | Energy
Dec 19
1,501.85
1,501.25
1,505.55
1,496.35
-13.95
-0.92%
14:53:33 | Metals
Dec 19
2.607
2.613
2.619
2.604
-0.006
-0.23%
14:53:14 | Metals
2,087.25
2,077.75
2,090.25
2,068.75
+5.50
+0.26%
14:52:21 | Metals
Oct 19
608.63
607.25
609.88
606.38
-2.37
-0.39%
14:53:31 | Energy
Nov 19
381.45
378.70
388.20
364.05
+5.15
+1.37%
03:04:59 | Agriculture
Oct 19
2.623
2.638
2.638
2.623
-0.014
-0.53%
14:51:41 | Energy
2,304.50
2,320.25
2,330.25
2,301.75
-18.25
-0.79%
14:53:20 | Metals
1,792.25
1,790.75
1,793.25
1,784.50
0.00
0.00%
14:52:45 | Metals
17,205.00
17,192.50
17,345.00
17,065.00
+12.50
+0.07%
14:52:48 | Metals
Dec 19
1,582.25
1,579.70
1,585.85
1,574.65
+0.05
+0.00%
14:53:33 | Metals
Oct 19
929.30
932.30
933.50
924.10
-5.30
-0.57%
14:53:29 | Metals
16,752.50
16,805.00
16,897.50
16,687.50
-87.50
-0.52%
14:51:50 | Metals
Oct 19
1.6575
1.6625
1.6635
1.6517
-0.0002
-0.01%
14:53:31 | Energy
5,785.50
5,788.00
5,813.50
5,779.50
-18.50
-0.32%
14:53:09 | Metals