Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Jan 20
1,479.00
1,421.00
1,479.00
1,421.00
+70.00
+4.97%
21:35:21 | Agriculture