Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Sep 19
1,307.00
1,324.00
1,329.00
1,301.00
0.00
0.00%
16/08 | Agriculture