Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Sep 21
74.20
73.60
74.21
73.31
+0.41
+0.56%
03:59:56 | Energy
Sep 21
72.17
71.73
72.19
71.42
+0.26
+0.36%
03:58:51 | Energy
Aug 21
1,801.90
1,806.90
1,810.60
1,790.10
-3.50
-0.19%
03:59:54 | Metals
Aug 21
4.046
3.998
4.069
3.978
+0.043
+1.07%
03:59:58 | Energy