Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Sep 20
42.98
42.90
43.23
42.76
-0.10
-0.23%
17:01:24 | Energy
Aug 20
40.47
40.48
40.73
40.31
-0.15
-0.37%
17:01:26 | Energy
Aug 20
1,813.35
1,807.45
1,815.15
1,803.85
+3.45
+0.19%
17:01:23 | Metals
Aug 20
1.853
1.882
1.885
1.848
-0.023
-1.23%
17:00:50 | Energy