Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Nov 22
2,269.00
2,255.00
2,270.00
2,233.00
+7.00
+0.31%
15/08 | Agriculture