Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Sep 24
3,987.00
4,039.00
4,066.00
3,976.00
-70.00
-1.73%
21:12:13 | Agriculture