Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Jul 24
452.75
457.25
460.40
451.10
-4.25
-0.93%
18/05 | Agriculture
Jul 24
650.50
663.00
676.12
650.38
-13.50
-2.03%
18/05 | Agriculture
Jul 24
3,523.00
3,430.00
3,524.00
3,410.00
-127.00
-3.48%
17/05 | Agriculture
Jul 24
7,277.00
7,357.50
7,685.00
7,137.00
-116.00
-1.57%
18/05 | Agriculture
Jul 24
18.783
19.103
19.118
18.723
-0.317
-1.66%
18/05 | Agriculture
Jun 24
2,419.80
2,381.30
2,427.40
2,377.80
+34.30
+1.44%
20/05 | Metals
Jul 24
1,094.70
1,071.05
1,100.50
1,062.00
+23.40
+2.18%
20/05 | Metals
Jul 24
31.775
29.812
31.850
29.700
+1.899
+6.36%
20/05 | Metals
Jul 24
5.0825
4.8803
5.0895
4.8485
+0.2055
+4.21%
20/05 | Metals
Jul 24
84.00
83.38
84.04
83.08
+0.73
+0.88%
18/05 | Energy
Jun 24
80.00
79.36
80.14
79.00
+0.77
+0.97%
20/05 | Energy
Jun 24
2.5772
2.5423
2.5799
2.5392
+0.0394
+1.55%
18/05 | Energy
10,724.00
10,391.50
10,724.50
10,376.00
+300.00
+2.88%
18/05 | Metals
2,627.00
2,595.00
2,627.00
2,589.00
+40.50
+1.57%
18/05 | Metals
2,307.00
2,297.50
2,312.00
2,286.50
+13.00
+0.57%
18/05 | Metals
3,045.00
2,964.50
3,045.00
2,959.50
+85.00
+2.87%
18/05 | Metals
21,137.00
20,746.00
21,376.00
20,697.00
+1340.00
+6.77%
18/05 | Metals