Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Jul 22
760.12
748.50
762.88
744.25
+16.12
+2.17%
23:00:04 | Agriculture
Sep 22
932.00
921.62
949.62
921.10
+15.00
+1.64%
23:00:05 | Agriculture
Sep 22
2,024.00
2,043.00
2,053.00
2,022.00
-20.00
-0.98%
22:57:53 | Agriculture
Sep 22
2,402.50
2,402.50
2,431.50
2,398.50
-7.50
-0.31%
22:58:22 | Agriculture
Aug 22
1,821.95
1,823.85
1,830.90
1,819.70
-2.85
-0.16%
23:00:05 | Metals
Oct 22
908.60
900.15
923.30
898.05
+8.30
+0.92%
23:00:07 | Metals
Sep 22
20.913
21.177
21.367
20.883
-0.274
-1.29%
22:59:39 | Metals
Sep 22
3.7650
3.7618
3.8493
3.7428
-0.0010
-0.03%
23:00:07 | Metals
Sep 22
112.97
111.12
113.36
107.15
+1.99
+1.79%
23:00:07 | Energy
Aug 22
110.75
110.22
111.70
109.64
+1.18
+1.08%
23:00:08 | Energy
Aug 22
6.618
6.464
6.726
6.418
+0.072
+1.10%
23:00:07 | Energy
Aug 22
3.7977
3.7656
3.8194
3.6964
+0.0578
+1.55%
23:00:03 | Energy
Jul 22
1,218.00
1,268.75
1,287.13
1,188.50
-48.25
-3.81%
23:00:07 | Energy