Hàng hoá Trực tuyến
Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Jul 21
697.00
713.12
713.70
695.88
-17.00
-2.38%
19:45:00 | Agriculture
Jul 21
720.50
729.75
733.80
718.50
-8.50
-1.17%
19:59:58 | Agriculture
Jul 21
1,502.00
1,514.00
1,516.00
1,483.00
+35.00
+2.39%
19:59:26 | Agriculture
Jul 21
2,537.00
2,514.50
2,547.50
2,488.50
+20.00
+0.79%
20:00:16 | Agriculture
Jun 21
1,817.00
1,816.00
1,822.65
1,808.45
-5.80
-0.32%
20:00:26 | Metals
Jul 21
1,206.20
1,215.10
1,224.15
1,200.50
-19.70
-1.61%
20:00:26 | Metals
Jul 21
27.000
27.100
27.330
26.797
-0.244
-0.90%
20:00:26 | Metals
Jul 21
4.7155
4.7180
4.7678
4.6440
-0.0205
-0.43%
20:00:26 | Metals
29,505.00
29,752.50
29,762.50
29,015.00
-165.00
-0.56%
20:00:07 | Metals
Jul 21
67.84
68.96
69.06
67.34
-1.48
-2.14%
20:00:25 | Energy
Jun 21
64.58
65.74
65.81
64.08
-1.50
-2.27%
20:00:25 | Energy
Jun 21
2.946
2.983
2.984
2.942
-0.023
-0.77%
20:00:29 | Energy
Jun 21
2.1159
2.1528
2.1553
2.1057
-0.0451
-2.09%
20:00:20 | Energy
Jun 21
552.75
562.63
564.00
548.88
-3.50
-0.63%
20:00:27 | Energy