Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
Dec 19
1,493.35
1,495.20
1,497.70
1,488.25
-4.95
-0.33%
03:59:57 | Metals
Dec 19
17.570
17.565
17.617
17.427
-0.042
-0.24%
03:59:58 | Metals
Dec 19
2.643
2.600
2.644
2.585
+0.045
+1.75%
03:59:55 | Metals
Dec 19
59.29
59.94
60.27
59.01
-0.62
-1.03%
03:59:04 | Energy
Nov 19
53.72
54.09
54.62
53.37
-0.21
-0.39%
03:59:55 | Energy