Tỷ giá Tiền tệ Chéo Trực tuyến
Ký hiệu
Mua
Bán
Mới nhất
Mở
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
25,559.1
25,588.1
25,573.6
25,561.7
25,579.6
25,523.1
+14.3
+0.06%
13:54:39 | Tiền tệ
23,225.0
23,245.0
23,235.0
23,238.0
23,242.0
23,234.5
-5.0
-0.02%
10:47:32 | Tiền tệ