Tỷ giá Tiền tệ Chéo Trực tuyến
Ký hiệu
Mua
Bán
Mới nhất
Mở
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
23,170.0
23,178.0
23,174.0
23,169.0
23,175.0
23,164.0
+3.0
+0.01%
17/01 | Tiền tệ