Tỷ giá Tiền tệ Chéo Trực tuyến
Ký hiệu
Mua
Bán
Mới nhất
Mở
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
23,188.0
23,190.0
23,189.0
23,200.0
23,205.0
23,189.0
+9.0
+0.04%
13:45:50 | Tiền tệ