Tỷ giá Tiền tệ Chéo Trực tuyến
Ký hiệu
Mua
Bán
Mới nhất
Mở
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
23,170.0
23,172.0
23,171.0
23,169.0
23,175.0
23,168.5
+1.0
+0.00%
10:41:31 | Tiền tệ