Tỷ giá Tiền tệ Chéo Trực tuyến
Ký hiệu
Mua
Bán
Mới nhất
Mở
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
23,005.0
23,009.0
23,007.0
23,013.0
23,022.5
23,007.0
-3.0
-0.01%
23/07 | Tiền tệ