Chỉ số Trực tuyến
Tên
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
3,306.51
3,289.92
3,306.84
3,286.37
+11.90
+0.36%
02:59:57 | NYSE
6,090.12
6,074.07
6,111.64
6,067.45
+54.12
+0.90%
20:21:45 | Luân Đôn
12,642.50
12,680.45
12,755.30
12,632.75
+41.63
+0.33%
20:21:42 | Xetra
3,268.97
3,275.05
3,293.25
3,262.84
+14.68
+0.45%
20:21:30 | Xetra
22,514.85
22,479.72
22,554.20
22,356.25
-58.81
-0.26%
13:00:00 | Tokyo
25,102.54
25,029.39
25,167.22
24,868.29
+155.91
+0.62%
15:00:00 | Hồng Kông
3,377.56
3,363.33
3,383.64
3,333.88
+5.88
+0.17%
13:57:21 | Thượng Hải