Chỉ số Trực tuyến
Tên
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
3,629.65
3,635.50
3,635.50
3,617.76
-5.76
-0.16%
26/11 | NYSE
6,362.93
6,391.09
6,412.65
6,349.53
-28.16
-0.44%
26/11 | Luân Đôn
13,286.57
13,315.21
13,316.19
13,274.89
-3.23
-0.02%
26/11 | Xetra
3,510.94
3,518.67
3,524.08
3,508.70
-0.96
-0.03%
26/11 | Xetra
26,509.00
26,507.00
26,649.00
26,418.50
-28.31
-0.11%
09:54:17 | Tokyo
26,774.20
26,746.00
26,798.95
26,721.70
-45.25
-0.17%
09:54:15 | Hồng Kông
3,382.37
3,373.00
3,386.30
3,369.50
+12.64
+0.38%
09:54:12 | Thượng Hải