Chỉ số Trực tuyến
Tên
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
2,978.76
3,053.20
3,097.07
2,977.39
-137.63
-4.42%
03:59:58 | NYSE
6,796.40
6,905.00
7,042.47
6,729.99
-246.07
-3.49%
27/02 | Luân Đôn
12,367.46
12,503.17
12,593.62
12,211.63
-407.42
-3.19%
27/02 | Xetra
3,455.92
3,502.55
3,553.05
3,410.70
-121.76
-3.40%
27/02 | Xetra
20,930.50
21,378.50
21,448.50
20,912.50
-1017.73
-4.64%
12:49:40 | Tokyo
26,053.00
26,027.50
26,300.00
25,941.50
-725.62
-2.71%
12:49:40 | Hồng Kông
2,907.97
2,922.14
2,947.93
2,878.54
-83.36
-2.79%
12:49:36 | Thượng Hải