Chỉ số Trực tuyến
Tên
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
5,069.76
5,067.20
5,077.37
5,058.35
-8.42
-0.17%
04:55:55 | NYSE
7,624.98
7,683.02
7,693.18
7,620.37
-58.04
-0.76%
28/02 | Luân Đôn
17,601.22
17,569.61
17,605.61
17,552.98
+44.73
+0.25%
28/02 | Xetra
38,969.00
38,939.00
39,158.50
38,884.00
-206.50
-0.53%
09:52:37 | Tokyo
16,620.75
16,460.00
16,649.00
16,460.00
+83.90
+0.51%
09:52:34 | Hồng Kông