Tên
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
2,984.42
3,003.52
3,005.26
2,984.25
-19.62
-0.65%
02:59:58 | NYSE
7,535.46
7,560.50
7,577.20
7,519.22
-41.74
-0.55%
17/07 | Luân Đôn
12,341.03
12,420.34
12,453.33
12,324.33
-89.94
-0.72%
17/07 | Xetra
22,079.38
22,177.50
22,237.25
22,036.40
-124.70
-0.56%
17/07 | Milan
1,550.48
1,561.27
1,562.17
1,545.89
-13.02
-0.83%
02:59:56 | NYSE
3,501.58
3,516.05
3,529.45
3,497.56
-19.78
-0.56%
17/07 | Xetra
9,942.01
9,846.50
9,995.36
9,862.02
+91.49
+0.93%
17/07 | Thụy Sỹ
3,626.13
3,643.80
3,652.73
3,619.61
-23.50
-0.64%
17/07 | Brussels