Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
42,088.2
$797.02B
$16.61B
33.28%
1
+0.11%
-3.77%
2
ETH
3,142.57
$374.82B
$8.64B
17.31%
0.0746541
+0.83%
-6.03%
3
USDT
1.0004
$78.35B
$32.70B
65.54%
0.00002376
0%
-0.01%
4
BNB
462.61
$76.50B
$1.45B
2.92%
0.0110037
0%
-3.59%
5
USDC
1.0001
$46.14B
$2.59B
5.18%
0.00002376
+0.03%
+0.07%
6
ADA
1.3433
$45.31B
$1.62B
3.25%
0.00003208
-5.86%
+4.56%
7
SOL
137.538
$43.26B
$742.46M
1.49%
0.00326817
+0.97%
-8.89%
8
XRP
0.74161
$35.40B
$1.02B
2.05%
0.00001764
+0.50%
-5.75%
9
LUNA
81.9803
$29.35B
$1.06B
2.12%
0.00195183
+2.58%
+0.30%
10
DOT
24.550
$24.25B
$680.10M
1.36%
0.00058325
+0.62%
-8.55%