Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
43,955.3
$828.23B
$32.83B
28.86%
1
+4.08%
-3.80%
2
ETH
3,119.12
$367.80B
$22.16B
19.48%
0.0710409
+9.52%
-2.60%
3
ADA
2.2401
$71.99B
$3.92B
3.45%
0.00005108
-0.37%
+3.30%
4
USDT
1.0010
$68.63B
$80.69B
70.93%
0.00002276
-0.07%
+0.08%
5
BNB
351.69
$59.20B
$1.96B
1.72%
0.00800406
+3.11%
-10.59%
6
PRIV
0.008132
$57.80B
$0
0%
0.0894741
+4.13%
+100K%
7
XRP
0.96567
$45.20B
$3.25B
2.85%
0.00002200
+4.55%
-2.25%
8
SOL
138.895
$41.39B
$2.63B
2.31%
0.00316377
+5.93%
-4.30%
9
USDC
0.9996
$31.15B
$3.60B
3.16%
0.00002275
0%
+0.05%
10
DOT
29.490
$29.15B
$2.57B
2.26%
0.00067104
+1.58%
-6.85%