Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
11,341.4
$201.42B
$22.65B
31.24%
1
+3.46%
+23.87%
2
ETH
311.48
$33.18B
$8.87B
12.24%
0.0274685
+0.41%
+16.22%
3
XRP
0.46417
$19.77B
$1.71B
2.36%
0.00004100
-0.02%
+6.84%
4
BCH
471.58
$8.41B
$2.05B
2.83%
0.0415776
-0.23%
+13.59%
5
LTC
133.056
$8.32B
$4.20B
5.79%
0.0117713
-1.99%
+0.01%
6
EOS
7.0714
$6.53B
$2.43B
3.35%
0.00062644
-1.83%
+3.12%
7
BNB
36.5993
$5.17B
$326.83M
0.45%
0.00323361
-2.06%
+5.80%
8
BSV
236.63
$4.22B
$435.91M
0.60%
0.0208756
+0.28%
+6.15%
9
USDT
0.9977
$3.57B
$21.22B
29.26%
0.00008819
-0.24%
-0.36%
10
TRX
0.038771
$2.59B
$961.49M
1.33%
0.00000343
-0.27%
+17.85%