Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
7,338.7
$133.06B
$18.83B
31.54%
1
-2.88%
+0.30%
2
ETH
147.72
$16.04B
$6.68B
11.20%
0.0200397
-1.86%
-0.64%
3
XRP
0.22177
$9.64B
$1.20B
2.02%
0.00003029
-3.15%
+1.16%
4
USDT
1.0044
$4.11B
$19.70B
33.01%
0.00013607
-0.12%
-0.16%
5
BCH
208.22
$3.79B
$1.19B
1.99%
0.0283511
-3.24%
-2.72%
6
LTC
44.409
$2.84B
$2.46B
4.12%
0.00606168
-2.43%
-2.72%
7
EOS
2.6457
$2.50B
$1.40B
2.34%
0.00036076
-3.27%
-1.80%
8
BNB
15.1984
$2.35B
$206.99M
0.35%
0.00205244
-3.34%
-1.46%
9
BSV
95.93
$1.74B
$314.24M
0.53%
0.0130841
-0.69%
-1.76%
10
XLM
0.05410
$1.09B
$190.66M
0.32%
0.00000741
-3.07%
-2.70%