Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
42,149.1
$797.51B
$16.60B
33.29%
1
+0.25%
-3.58%
2
ETH
3,148.91
$374.99B
$8.59B
17.24%
0.0746681
+1.03%
-5.87%
3
USDT
1.0003
$78.36B
$32.65B
65.49%
0.00002375
0%
+0.01%
4
BNB
464.92
$76.56B
$1.47B
2.95%
0.011008
+0.50%
-3.21%
5
USDC
1.0001
$46.08B
$2.58B
5.17%
0.00002373
+0.03%
-0.03%
6
ADA
1.3509
$45.20B
$1.62B
3.24%
0.00003200
-5.32%
+4.76%
7
SOL
137.839
$43.27B
$743.05M
1.49%
0.00326805
+1.20%
-8.67%
8
XRP
0.74228
$35.41B
$1.02B
2.04%
0.00001764
+0.59%
-5.59%
9
LUNA
82.1191
$29.28B
$1.06B
2.12%
0.00194655
+2.75%
+0.54%
10
DOT
24.530
$24.25B
$679.98M
1.36%
0.00058299
+0.53%
-8.31%