Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
11,593.9
$214.37B
$22.45B
26.54%
1
+4.05%
+4.44%
2
ETH
397.37
$44.76B
$12.13B
14.34%
0.0343803
+3.32%
+23.93%
3
XRP
0.30476
$13.75B
$2.19B
2.58%
0.00002638
+2.51%
+27.67%
4
USDT
1.0005
$10.02B
$30.69B
36.27%
0.00008630
+0.09%
+0.12%
5
BCH
295.28
$5.50B
$1.78B
2.10%
0.0256021
+3.43%
+2.59%
6
BSV
231.47
$4.32B
$1.59B
1.87%
0.0201252
+4.39%
+7.90%
7
LTC
58.995
$3.86B
$1.92B
2.27%
0.00509256
+3.06%
+6.36%
8
ADA
0.143176
$3.72B
$355.87M
0.42%
0.00001236
-0.43%
+0.61%
9
BNB
23.1231
$3.36B
$337.56M
0.40%
0.00200226
+5.52%
+16.00%