Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
5,624.1
$96.97B
$6.62B
33.25%
1
-1.21%
-13.15%
2
XRP
0.47391
$18.96B
$865.85M
4.35%
0.00008464
+2.26%
-6.77%
3
ETH
180.23
$18.47B
$2.48B
12.46%
0.0321531
-0.60%
-15.52%
4
BCH
355.33
$7.29B
$878.50M
4.41%
0.0750156
-25.82%
-27.74%
5
XLM
0.24408
$4.58B
$112.69M
0.57%
0.00004352
+3.87%
-7.14%
6
EOS
4.6119
$4.15B
$1.25B
6.30%
0.00082371
-0.22%
-16.51%
7
LTC
43.559
$2.56B
$520.28M
2.61%
0.00777526
+0.43%
-17.30%
8
USDT
0.98060
$1.69B
$4.61B
23.17%
0.00017761
+1.05%
-0.43%
9
ADA
0.061886
$1.60B
$45.37M
0.23%
0.00001106
-0.81%
-19.46%
10
XMR
89.003
$1.46B
$32.14M
0.16%
0.0158132
-2.00%
-18.03%