Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
20,637.0
$392.78B
$19.79B
36.69%
1
-0.57%
-3.85%
2
ETH
1,187.74
$143.51B
$13.12B
24.33%
0.0574334
+0.01%
+1.21%
3
USDT
0.9991
$66.77B
$38.27B
70.96%
0.00004851
-0.01%
-0.01%
4
USDC
1.0010
$55.80B
$3.99B
7.40%
0.00004856
-0.00%
-0.04%
5
BNB
235.70
$38.25B
$994.69M
1.84%
0.0113764
+0.68%
+3.75%
6
BUSD
1.0011
$17.42B
$4.54B
8.41%
0.00004859
0%
-0.07%
7
XRP
0.34250
$16.52B
$970.29M
1.80%
0.00001659
-3.03%
+2.36%
8
ADA
0.4776
$16.18B
$753.38M
1.40%
0.00002315
-2.85%
-5.28%
9
SOL
36.857
$12.64B
$1.24B
2.30%
0.00179041
-4.86%
-2.89%
10
DOGE
0.069028
$9.14B
$548.60M
1.02%
0.00000334
-3.78%
+2.29%