Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
7,932.2
$143.27B
$15.66B
27.08%
1
-1.90%
-4.69%
2
ETH
172.18
$18.69B
$7.56B
13.08%
0.0217037
-2.75%
-6.01%
3
XRP
0.29145
$12.63B
$1.91B
3.30%
0.00003671
-2.97%
+6.98%
4
USDT
1.0075
$4.13B
$19.97B
34.54%
0.00012623
-0.07%
-0.64%
5
BCH
211.45
$3.83B
$1.32B
2.28%
0.0266617
-4.07%
-5.19%
6
LTC
53.009
$3.39B
$2.67B
4.62%
0.00670394
-3.10%
-5.48%
7
BNB
18.0729
$2.82B
$204.73M
0.35%
0.00227747
-2.43%
+7.48%
8
EOS
2.8713
$2.70B
$1.76B
3.05%
0.00036202
-2.34%
-8.78%
9
BSV
89.34
$1.61B
$344.32M
0.60%
0.0113078
+0.25%
+6.22%
10
XLM
0.06272
$1.27B
$255.74M
0.44%
0.00000797
-2.97%
+4.08%