Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
64,448.1
$1.27T
$39.43B
39.04%
1
-2.20%
-3.25%
2
ETH
3,407.25
$416.98B
$20.69B
20.48%
0.0529786
-3.34%
-1.62%
3
USDT
0.9998
$112.52B
$78.22B
77.45%
0.00001553
+0.03%
+0.02%
4
BNB
579.12
$85.59B
$2.28B
2.26%
0.00900954
-3.77%
-3.52%
5
SOL
134.182
$62.28B
$3.80B
3.77%
0.00209463
-6.35%
-9.49%
6
stETH
3,405.99
$34.97B
$63.87M
0.13%
0.052871
-3.32%
-4.04%
7
USDC
1.0003
$32.74B
$7.19B
7.12%
0.00001554
-0.03%
0%
8
XRP
0.4793
$26.72B
$2.15B
2.13%
0.00000747
-5.85%
+0.50%
9
DOGE
0.118636
$17.20B
$1.49B
1.48%
0.00000185
-8.14%
-13.83%
10
TON
6.9446
$17.04B
$469.08M
0.46%
0.00010857
-10.75%
+1.76%