Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
17,027.7
$327.26B
$16.47B
53.24%
1
+0.08%
+2.88%
2
ETH
1,260.51
$154.31B
$5.71B
18.44%
0.0740714
-2.17%
+3.64%
3
USDT
1.0001
$65.50B
$20.49B
66.21%
0.00005875
-0.01%
+0.05%
4
BNB
291.41
$46.67B
$545.00M
1.76%
0.0171391
-0.30%
-6.70%
5
USDC
0.9999
$43.30B
$1.84B
5.96%
0.00005874
-0.01%
-0.01%
6
BUSD
1.0000
$22.16B
$4.18B
13.52%
0.00005875
0%
+0.01%
7
XRP
0.39092
$19.67B
$466.79M
1.51%
0.00002299
-0.35%
-2.55%
8
DOGE
0.103921
$13.77B
$738.35M
2.39%
0.00000610
+2.59%
+10.30%
9
ADA
0.3215
$11.10B
$214.13M
0.69%
0.00001893
+1.02%
+2.11%
10
MATIC
0.917
$8.00B
$190.49M
0.62%
0.00005384
-0.93%
+7.57%