Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
9,532.0
$175.48B
$37.72B
29.93%
1
-6.07%
+7.83%
2
ETH
238.54
$26.48B
$13.64B
10.82%
0.0249581
-3.43%
+17.63%
3
USDT
1.0006
$9.17B
$44.49B
35.30%
0.00010461
-0.11%
-0.17%
4
XRP
0.20348
$8.97B
$1.83B
1.45%
0.00002130
-3.39%
+4.42%
5
BCH
251.90
$4.61B
$4.53B
3.59%
0.0262089
-0.38%
+9.92%
6
BSV
196.09
$3.61B
$2.03B
1.61%
0.0205612
-1.71%
+8.18%
7
LTC
46.215
$3.00B
$3.04B
2.41%
0.00484123
-4.26%
+8.52%
8
BNB
17.2856
$2.69B
$283.01M
0.22%
0.00181106
-3.67%
+6.55%
9
EOS
2.6795
$2.51B
$2.87B
2.28%
0.00028150
-4.74%
+7.40%
10
XTZ
2.87939
$2.06B
$154.18M
0.12%
0.00030253
-1.84%
+7.40%