Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
17,131.5
$319.43B
$58.50B
20.84%
1
-4.76%
-4.01%
2
ETH
520.28
$59.37B
$29.10B
10.37%
0.0303585
-2.52%
+8.52%
3
XRP
0.54602
$24.76B
$23.79B
8.47%
0.00003172
-3.51%
+80.05%
4
USDT
1.0026
$18.99B
$108.02B
38.48%
0.00005818
+0.20%
+0.09%
5
BCH
269.68
$5.03B
$4.52B
1.61%
0.0157207
-7.39%
+4.98%
7
LTC
71.030
$4.68B
$8.55B
3.05%
0.00412422
-8.39%
-13.31%
8
DOT
4.95840
$4.42B
$1.37B
0.49%
0.00029116
-2.09%
-2.76%
9
ADA
0.137853
$4.31B
$2.41B
0.86%
0.00000805
+5.22%
+29.60%
10
BNB
28.4666
$4.13B
$604.40M
0.22%
0.00166205
-5.30%
+1.07%