Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
3,546.2
$62.60B
$4.94B
33.21%
1
-0.15%
-3.53%
2
XRP
0.31922
$13.13B
$364.34M
2.45%
0.00008949
+0.47%
-4.25%
3
ETH
116.97
$12.30B
$2.39B
16.04%
0.0329188
-0.38%
-8.89%
4
BCH
121.54
$2.16B
$180.11M
1.21%
0.0344018
-0.35%
-7.86%
5
EOS
2.3435
$2.14B
$666.53M
4.48%
0.00066044
+0.27%
-4.40%
6
USDT
1.00452
$2.04B
$3.41B
22.94%
0.00028264
-0.75%
-1.05%
7
XLM
0.10217
$1.98B
$104.48M
0.70%
0.000029
-0.20%
-5.18%
8
LTC
30.967
$1.88B
$523.74M
3.52%
0.00875263
+1.00%
-3.56%
9
TRX
0.025906
$1.75B
$265.08M
1.78%
0.00000734
+8.91%
+3.53%
10
BSV
75.67
$1.32B
$50.44M
0.34%
0.0210214
+0.39%
-6.07%