Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
35,936.6
$668.75B
$32.16B
45.08%
1
+1.83%
-0.40%
2
ETH
2,220.90
$257.23B
$19.71B
27.62%
0.0619438
+2.93%
-8.64%
3
USDT
1.0016
$62.67B
$50.04B
70.14%
0.00002806
+0.09%
+0.08%
4
PRIV
0.005766
$57.80B
$0
0%
0.0894741
+2.23%
+100K%
5
BNB
339.55
$51.88B
$1.22B
1.70%
0.0094751
+3.09%
-2.63%
6
ADA
1.415833
$45.00B
$1.93B
2.70%
0.00003947
+2.26%
-4.71%
7
DOGE
0.286986
$37.87B
$1.18B
1.66%
0.00000816
+1.58%
-8.14%
8
XRP
0.78519
$36.21B
$2.17B
3.04%
0.00002196
+0.94%
-6.73%
9
USDC
0.999701
$24.24B
$1.74B
2.44%
0.00002805
+0.01%
+0.04%
10
DOT
20.80790
$19.74B
$1.08B
1.51%
0.00058016
+2.42%
-1.47%