Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
8,784.3
$160.63B
$41.22B
26.87%
1
-0.20%
-8.86%
2
ETH
225.92
$24.94B
$22.86B
14.91%
0.025775
+1.05%
-12.89%
3
XRP
0.23705
$10.42B
$2.64B
1.72%
0.00002706
+1.09%
-13.34%
4
BCH
319.50
$5.87B
$4.46B
2.91%
0.0364137
-1.96%
-15.10%
5
USDT
1.0050
$4.65B
$54.13B
35.29%
0.00011385
+0.08%
+0.28%
6
BSV
223.38
$4.10B
$2.26B
1.47%
0.0254273
-3.52%
-22.68%
7
LTC
60.726
$3.92B
$5.09B
3.32%
0.00693341
-0.94%
-14.99%
8
EOS
3.5428
$3.29B
$3.93B
2.56%
0.00040528
-2.12%
-12.79%
9
BNB
18.8796
$2.95B
$399.05M
0.26%
0.00215462
+1.69%
-15.00%
10
XTZ
2.78138
$1.96B
$225.32M
0.15%
0.00031637
+0.02%
-23.98%