Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
10,277.4
$184.55B
$12.95B
29.24%
1
+0.58%
-9.86%
2
ETH
192.47
$20.82B
$5.94B
13.40%
0.0187848
+3.98%
-9.71%
3
XRP
0.27959
$11.99B
$1.22B
2.76%
0.00002708
+5.06%
-7.67%
4
BCH
313.65
$5.66B
$1.12B
2.54%
0.030536
+2.25%
-6.34%
5
LTC
75.804
$4.80B
$2.72B
6.14%
0.00737609
+4.11%
-14.69%
6
BNB
27.7322
$4.33B
$228.76M
0.52%
0.00269838
+1.00%
-7.74%
7
USDT
1.0028
$4.06B
$14.31B
32.31%
0.00009730
-0.02%
+0.41%
8
EOS
3.6595
$3.41B
$1.28B
2.90%
0.00035607
+2.75%
-12.04%
9
BSV
135.51
$2.43B
$262.17M
0.59%
0.0131936
+1.68%
-6.61%
10
XMR
87.207
$1.51B
$81.04M
0.18%
0.00851153
+6.19%
-4.20%