Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
27,972.0
$545.26B
$10.68B
31.84%
1
+3.52%
+6.63%
2
ETH
1,726.30
$207.62B
$5.49B
16.39%
0.0617565
+3.14%
+9.27%
3
USDT
1.0010
$83.26B
$26.82B
79.97%
0.00003577
+0.05%
0%
4
BNB
218.80
$33.68B
$417.26M
1.24%
0.0078292
+1.86%
+4.88%
5
XRP
0.52437
$27.95B
$576.62M
1.72%
0.00001875
+1.64%
+4.58%
6
USDC
1.0000
$25.15B
$2.24B
6.67%
0.00003576
+0.01%
-0.01%
7
Lido Staked ETH
stETH
1,722.74
$15.13B
$5.35M
0.02%
0.0616146
+2.87%
+9.11%
8
SOL
23.942
$9.88B
$674.07M
2.01%
0.00085555
+12.88%
+23.14%
9
ADA
0.2657
$9.33B
$172.52M
0.51%
0.00000950
+4.23%
+8.63%
10
Wrapped TRON
WTRX
0.0900074
$9.15B
$387.11K
0%
0.00000322
+2.87%
+7.80%