Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
5,298.0
$94.33B
$13.77B
31.00%
1
+1.23%
+4.78%
2
ETH
174.37
$18.50B
$6.39B
14.39%
0.0328591
+1.21%
+6.02%
3
XRP
0.33087
$13.94B
$981.28M
2.21%
0.00006239
-0.18%
+1.14%
4
BCH
305.11
$5.44B
$1.25B
2.81%
0.0576073
+2.53%
+9.45%
5
LTC
82.119
$5.07B
$2.49B
5.60%
0.0155004
+0.55%
+4.06%
6
EOS
5.4589
$4.98B
$1.82B
4.11%
0.00103259
+0.33%
+2.41%
7
BNB
25.3134
$3.60B
$430.97M
0.97%
0.00479217
+14.95%
+38.82%
8
USDT
1.00497
$2.58B
$12.05B
27.13%
0.00018884
+0.14%
-0.17%
9
TaTaTu
TTU
0.25
$2.50B
$11.60M
0%
0
0%
0%
10
XLM
0.11590
$2.26B
$251.29M
0.57%
0.00002192
+0.64%
+0.93%