Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
64,561.1
$1.27T
$39.24B
38.75%
1
-1.18%
-2.93%
2
ETH
3,417.00
$417.73B
$20.84B
20.58%
0.0528476
-2.24%
-2.34%
3
USDT
0.9998
$112.50B
$78.37B
77.40%
0.00001546
+0.03%
+0.01%
4
BNB
581.62
$85.99B
$2.29B
2.26%
0.00901361
-2.58%
-3.66%
5
SOL
135.608
$62.64B
$3.83B
3.78%
0.00209795
-3.84%
-9.93%
6
stETH
3,413.35
$34.97B
$63.87M
0.13%
0.052871
-2.31%
-4.04%
7
USDC
1.0004
$32.74B
$7.21B
7.12%
0.00001547
-0.05%
0%
8
XRP
0.4850
$26.97B
$2.20B
2.18%
0.00000751
-4.75%
+1.33%
9
DOGE
0.119100
$17.31B
$1.58B
1.56%
0.00000185
-7.78%
-13.25%
10
TON
6.9952
$17.13B
$476.90M
0.47%
0.00010866
-9.34%
+2.21%