Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
7,289.4
$133.55B
$36.19B
28.32%
1
+0.26%
+7.89%
2
ETH
169.47
$18.81B
$15.36B
12.02%
0.0233551
+0.57%
+21.51%
3
XRP
0.19923
$8.76B
$1.95B
1.53%
0.00002731
+0.28%
+11.93%
4
USDT
1.0023
$6.36B
$45.96B
35.97%
0.00013718
+0.07%
-0.08%
5
BCH
259.11
$4.78B
$4.02B
3.15%
0.035638
-2.06%
+12.36%
6
BSV
214.01
$3.95B
$3.44B
2.70%
0.0294438
+2.85%
+23.22%
7
LTC
46.021
$2.96B
$3.59B
2.81%
0.00630252
+0.48%
+14.77%
8
EOS
2.7241
$2.51B
$2.94B
2.30%
0.00037362
+0.83%
+17.54%
9
BNB
15.0144
$2.34B
$417.91M
0.33%
0.00206698
-0.30%
+15.51%
10
XTZ
2.11200
$1.49B
$215.41M
0.17%
0.00028981
+4.06%
+24.89%