Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
26,615.7
$518.73B
$13.94B
49.28%
1
-1.68%
+0.08%
2
ETH
1,592.20
$191.34B
$5.12B
18.10%
0.0597935
-1.80%
-2.40%
3
USDT
1.0006
$83.17B
$21.28B
75.25%
0.00003756
+0.01%
-0.03%
4
BNB
210.60
$32.42B
$376.57M
1.33%
0.00791727
-1.59%
-0.86%
5
XRP
0.50860
$27.05B
$875.76M
3.10%
0.00001909
-0.91%
+2.07%
6
USDC
1.0001
$25.77B
$3.11B
10.99%
0.00003757
+0.02%
-0.02%
7
Lido Staked ETH
stETH
1,592.13
$13.86B
$6.63M
0.02%
0.0598165
-2.04%
-2.33%
8
DOGE
0.061618
$8.69B
$199.17M
0.70%
0.00000231
-1.80%
-0.72%
9
ADA
0.2453
$8.62B
$114.64M
0.41%
0.00000923
-1.84%
-2.61%
10
Wrapped TRON
WTRX
0.0832012
$8.46B
$509.03K
0%
0.00000313
-1.18%
+0.87%