Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
17,293.1
$323.13B
$62.67B
21.63%
1
-8.72%
-2.28%
2
ETH
525.28
$60.16B
$27.35B
9.44%
0.030412
-8.43%
+12.07%
3
XRP
0.56433
$26.15B
$24.66B
8.51%
0.00003311
-12.58%
+91.08%
4
USDT
1.0030
$19.00B
$111.85B
38.60%
0.00005754
+0.26%
+0.14%
5
BCH
275.22
$5.15B
$4.88B
1.68%
0.015928
-14.18%
+11.81%
7
LTC
72.041
$4.81B
$9.20B
3.18%
0.00418696
-13.28%
-12.23%
8
ADA
0.140391
$4.44B
$2.37B
0.82%
0.00000819
-11.93%
+34.66%
9
DOT
4.84930
$4.32B
$1.45B
0.50%
0.00028133
-8.50%
+2.75%
10
BNB
28.4403
$4.13B
$662.21M
0.23%
0.00164355
-10.89%
+1.35%