Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
8,647.9
$157.35B
$33.68B
27.76%
1
-2.96%
+6.07%
2
ETH
164.75
$18.06B
$13.44B
11.07%
0.0190743
-6.12%
+13.68%
3
XRP
0.23236
$10.16B
$2.18B
1.80%
0.00002687
-5.00%
+8.41%
4
BCH
329.60
$6.01B
$4.35B
3.59%
0.0380449
-5.19%
+23.65%
5
BSV
257.29
$4.74B
$2.98B
2.46%
0.0300219
+2.66%
+60.84%
6
USDT
1.0008
$4.65B
$42.40B
34.94%
0.00011571
+0.19%
-0.13%
7
LTC
56.367
$3.61B
$4.12B
3.40%
0.00653092
-5.87%
+11.68%
8
EOS
3.5170
$3.35B
$3.61B
2.98%
0.00040741
-8.40%
+11.34%
9
BNB
17.0747
$2.66B
$263.00M
0.22%
0.00197645
-4.80%
+12.09%
10
XLM
0.05935
$1.19B
$537.36M
0.44%
0.00000685
-5.09%
+23.22%