Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
8,720.9
$157.86B
$20.24B
29.05%
1
-4.14%
-6.87%
2
ETH
184.45
$20.09B
$7.84B
11.26%
0.0211556
-2.91%
-0.75%
3
XRP
0.27417
$11.91B
$1.44B
2.07%
0.00003144
-2.39%
-7.90%
4
BCH
285.16
$5.18B
$1.86B
2.68%
0.0326904
-3.66%
-1.60%
5
USDT
1.0026
$4.12B
$23.71B
34.03%
0.00011461
-0.11%
-0.13%
6
LTC
61.849
$3.95B
$3.02B
4.34%
0.00709231
-3.58%
+0.19%
7
EOS
3.4380
$3.24B
$2.04B
2.93%
0.00039458
-4.66%
+0.05%
8
BNB
20.1015
$3.14B
$210.73M
0.30%
0.00230431
-1.65%
-2.66%
9
BSV
130.90
$2.37B
$541.96M
0.78%
0.0149996
-3.29%
+0.65%
10
XLM
0.07951
$1.59B
$289.39M
0.42%
0.00000907
+0.97%
+4.96%