Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
9,277.9
$170.84B
$16.85B
24.99%
1
+0.52%
+1.14%
2
ETH
240.95
$26.86B
$7.56B
11.21%
0.0259303
+2.39%
+5.59%
3
USDT
1.0012
$9.18B
$24.07B
35.68%
0.00010774
+0.03%
-0.22%
4
XRP
0.19876
$8.76B
$1.49B
2.21%
0.00002134
+7.34%
+12.22%
5
BCH
241.31
$4.44B
$1.16B
1.72%
0.0259144
+1.91%
+7.36%
6
ADA
0.133533
$3.44B
$1.09B
1.61%
0.00001432
+21.22%
+56.56%
7
BSV
185.88
$3.42B
$1.31B
1.95%
0.0199782
+0.99%
+18.63%
8
LTC
44.787
$2.90B
$1.68B
2.50%
0.00481556
+3.14%
+7.09%
9
BNB
17.2581
$2.67B
$221.25M
0.33%
0.00185287
+5.43%
+10.39%
10
CRO
0.1394
$2.51B
$66.24M
0.10%
0.00001503
+3.82%
+10.41%