Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
10,526.1
$194.71B
$23.74B
23.97%
1
+0.18%
-2.43%
2
ETH
345.06
$38.92B
$12.86B
12.99%
0.0328034
+0.01%
-5.09%
3
USDT
1.0009
$15.25B
$38.98B
39.37%
0.00009527
-0.00%
+0.07%
4
XRP
0.23318
$10.55B
$1.05B
1.06%
0.00002222
-0.11%
-3.84%
5
BCH
216.80
$4.02B
$978.76M
0.99%
0.0206244
+1.00%
-7.19%
6
DOT
4.18160
$3.56B
$697.32M
0.70%
0.00039712
-0.47%
-18.63%
7
BNB
24.0619
$3.47B
$349.36M
0.35%
0.00228317
+1.61%
-12.10%
10
LTC
44.509
$2.92B
$1.08B
1.09%
0.00423784
+1.77%
-8.07%