Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
20,890.7
$399.93B
$21.45B
37.81%
1
+0.34%
-2.51%
2
ETH
1,215.90
$148.13B
$13.13B
23.14%
0.0582926
+2.07%
+3.71%
3
USDT
0.9992
$66.77B
$41.00B
72.28%
0.00004770
-0.01%
-0.01%
4
USDC
1.0011
$55.82B
$4.20B
7.40%
0.00004776
0%
+0.01%
5
BNB
239.09
$39.08B
$906.76M
1.60%
0.0114283
+2.83%
+6.02%
6
BUSD
1.0011
$17.45B
$4.86B
8.58%
0.00004786
+0.02%
+0.26%
7
XRP
0.34818
$16.90B
$978.88M
1.73%
0.00001669
-1.59%
+4.71%
8
ADA
0.4915
$16.72B
$737.68M
1.30%
0.00002353
-0.43%
-2.61%
9
SOL
38.978
$13.46B
$1.21B
2.14%
0.00187499
+0.29%
+3.12%
10
DOGE
0.070947
$9.49B
$580.66M
1.02%
0.00000341
-2.30%
+3.56%