Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
42,107.7
$796.73B
$20.79B
32.33%
1
+1.26%
-4.06%
2
ETH
3,147.84
$374.84B
$11.41B
17.75%
0.0747146
+1.99%
-6.50%
3
USDT
1.0004
$78.35B
$42.34B
65.85%
0.00002377
0%
0%
4
BNB
470.50
$77.82B
$1.93B
3.00%
0.0112007
+2.21%
-2.85%
5
USDC
1.0000
$46.13B
$2.98B
4.64%
0.00002379
+0.02%
+0.09%
6
ADA
1.3567
$45.38B
$2.45B
3.80%
0.00003216
-3.13%
+4.43%
7
SOL
136.905
$42.98B
$1.06B
1.65%
0.00324979
+1.72%
-9.94%
8
XRP
0.74301
$35.47B
$1.21B
1.88%
0.00001769
+1.48%
-6.32%
9
LUNA
82.4437
$29.47B
$1.66B
2.58%
0.00196091
+3.99%
+0.02%
10
DOT
24.570
$24.27B
$894.15M
1.39%
0.00058397
+1.99%
-9.07%