Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
33,824.7
$634.69B
$23.53B
32.04%
1
+4.29%
+7.64%
2
ETH
2,151.85
$251.54B
$15.43B
21.02%
0.0636629
+4.68%
+15.39%
3
USDT
1.0009
$61.86B
$51.07B
69.55%
0.00002959
+0.05%
0%
4
PRIV
0.006256
$57.80B
$0
0%
0.0894741
+4.33%
+100K%
5
BNB
303.15
$50.96B
$1.83B
2.49%
0.00896178
+4.78%
+1.11%
6
ADA
1.215002
$38.93B
$1.22B
1.66%
0.00003592
+3.74%
+4.67%
7
XRP
0.60665
$28.04B
$2.05B
2.79%
0.00001792
+1.99%
+4.77%
8
USDC
0.999604
$27.01B
$1.76B
2.39%
0.00002958
-0.02%
-0.04%
9
DOGE
0.194135
$25.51B
$1.47B
2.00%
0.00000578
+1.23%
+13.58%
10
DOT
13.651
$13.35B
$906.57M
1.23%
0.00040356
+6.79%
+13.09%