Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
44,732.7
$841.80B
$47.26B
36.62%
1
-6.41%
-20.25%
2
ETH
1,366.83
$158.58B
$21.31B
16.51%
0.0305739
-9.22%
-28.87%
3
ADA
1.203637
$38.06B
$19.54B
15.14%
0.00002709
-11.41%
+11.23%
4
USDT
1.0023
$35.03B
$97.37B
75.43%
0.00002218
+0.25%
+0.17%
5
BNB
212.8247
$33.16B
$2.77B
2.15%
0.00475212
-9.40%
-18.78%
6
DOT
31.17250
$28.68B
$4.24B
3.28%
0.00069494
-7.72%
-18.14%
7
XRP
0.41623
$19.08B
$4.61B
3.57%
0.00000930
-5.87%
-19.67%
8
LTC
159.236
$10.70B
$5.18B
4.01%
0.00356042
-9.88%
-28.96%
10
XLM
0.41116
$9.41B
$2.85B
2.21%
0.00000925
-0.55%
-14.81%