Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
49,198.9
$911.60B
$99.24B
31.18%
1
-12.19%
-15.76%
2
ETH
3,685.01
$420.53B
$82.22B
25.83%
0.0744953
-12.95%
+4.32%
3
BNB
583.18
$88.33B
$6.39B
2.01%
0.0118146
-11.53%
-11.20%
4
ADA
1.835819
$58.44B
$8.26B
2.60%
0.00003754
+6.64%
+14.05%
5
USDT
1.0006
$57.76B
$234.99B
73.83%
0.00002053
-0.01%
0%
6
DOGE
0.395455
$50.26B
$12.64B
3.97%
0.00000796
-19.34%
-36.11%
7
XRP
1.27182
$43.22B
$11.80B
3.71%
0.00002527
-11.31%
-26.02%
9
DOT
38.50696
$35.03B
$6.21B
1.95%
0.00076688
-1.25%
-4.76%
10
BCH
1,228.94
$22.69B
$10.26B
3.22%
0.0248538
-16.04%
-15.35%