Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
35,763.8
$671.08B
$33.46B
44.55%
1
-1.33%
+0.25%
2
ETH
2,224.98
$259.53B
$20.98B
27.94%
0.0622829
+0.96%
-7.75%
3
USDT
1.0016
$62.67B
$52.80B
70.30%
0.00002797
+0.12%
+0.12%
4
PRIV
0.005739
$57.80B
$0
0%
0.0894741
-1.15%
+100K%
5
BNB
338.51
$52.08B
$1.31B
1.75%
0.00947817
+1.29%
-1.94%
6
ADA
1.404035
$44.98B
$2.01B
2.67%
0.00003932
-0.16%
-4.28%
7
DOGE
0.285362
$37.79B
$1.31B
1.75%
0.00000811
-0.37%
-7.81%
8
XRP
0.78557
$36.42B
$2.27B
3.02%
0.00002201
-1.11%
-5.93%
9
USDC
0.999632
$24.25B
$1.79B
2.39%
0.00002796
-0.02%
+0.08%
10
DOT
20.74830
$19.81B
$1.17B
1.55%
0.00058021
+0.20%
-0.60%