Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
36,705.4
$681.85B
$70.20B
46.80%
1
-4.55%
-6.31%
2
ETH
1,184.59
$135.16B
$34.41B
22.94%
0.032268
-4.41%
-0.15%
3
USDT
0.9998
$24.29B
$111.96B
74.63%
0.00002728
+0.10%
-0.01%
4
DOT
14.98000
$13.47B
$6.08B
4.05%
0.00040820
+4.94%
+64.72%
5
XRP
0.28156
$12.78B
$4.66B
3.11%
0.00000768
-4.12%
-9.98%
6
ADA
0.315586
$9.83B
$2.93B
1.95%
0.00000862
-2.72%
+5.64%
7
LTC
143.421
$9.49B
$8.08B
5.38%
0.00390765
-4.66%
-13.56%
8
BCH
488.04
$9.09B
$7.00B
4.66%
0.0133103
-4.70%
+15.64%
10
XLM
0.28631
$6.32B
$1.40B
0.93%
0.00000780
-3.99%
-1.54%