Các Loại Tiền Điện Tử Hàng Đầu
#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
BTC
12,186.0
$225.90B
$35.04B
35.98%
1
+3.63%
+6.51%
2
ETH
378.12
$42.89B
$16.68B
17.13%
0.0310991
-0.45%
-0.99%
3
USDT
1.0017
$15.92B
$49.92B
51.26%
0.00008211
+0.09%
+0.03%
4
XRP
0.24874
$11.24B
$1.66B
1.70%
0.00002036
-0.15%
-3.52%
5
BCH
250.94
$4.67B
$2.50B
2.56%
0.020656
+0.52%
-1.00%
6
BNB
29.4731
$4.26B
$550.86M
0.57%
0.0024193
-1.77%
-4.10%
8
DOT
4.03940
$3.45B
$544.82M
0.56%
0.0003314
+1.30%
-4.80%
9
ADA
0.104809
$3.26B
$781.53M
0.80%
0.00000858
-3.44%
-4.72%
10
LTC
49.205
$3.24B
$1.94B
1.99%
0.00404144
+1.96%
-1.52%